Foto från stor internationell konferens i Genève 1920. Överst står texten "Kvinnofrontens förmödrar i fokus" och längst ner står "Rösträttsrörelsen i olika länder"

För kvinnors rösträttskamp i Sverige har vi en särskild temasida. Det har vi även för rösträttsrörelsen i Storbritannien. Historiska rösträttskvinnor från andra länder hittar du här. Vi lägger ut mer vartefter vi gör sidor om fler kvinnor.
Osynlig ruta

Rubrik: El Salvador
Glimrande gul stjärna Prudencia Ayala
Osynlig ruta
Rubrik: Finland
Glimrande gul stjärna Minna Canth
Osynlig ruta
Rubrik: Frankrike
Glimrande gul stjärna Hubertine Auclert
Osynlig ruta
Rubrik: Indien
Glimrande gul stjärna Margaret Cousins
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Dhanvanthi Rama Rau
Osynlig ruta
Rubrik: Irland
Glimrande gul stjärna Maud Gonne
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Constance Markievicz
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Helena Molony
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Hanna Sheehy-Skeffington
Osynlig ruta
Rubrik: Japan
Glimrande gul stjärna Ogino Ginko
Osynlig ruta
Rubrik: Mexiko
Glimrande gul stjärna Elvia Carrillo Puerto
Osynlig ruta
Rubrik: Nederländerna
Glimrande gul stjärna Aletta Jacobs
Osynlig ruta

Rubrik: Nya Zeeland
Glimrande gul stjärna Meri Te Tai Mangakãhia
Osynlig ruta
Rubrik: Tyskland
Glimrande gul stjärna Anita Augspurg
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Minna Cauer
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Louise Dittmar
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Hedwig Dohm
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Gertrude Guillaume-Schack
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Lida Gustava Heymann
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Marie Stritt
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Clara Zetkin
Osynlig ruta
Rubrik: Ungern
Glimrande gul stjärna Rosika Schwimmer
Osynlig ruta
Rubrik: USA
Glimrande gul stjärna Amelia Jenks Bloomer
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Antoinette Brown Blackwell
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Carrie Chapman Catt
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ernestine Rose
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Susanna Salter
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Rose Schneiderman
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Elizabeth Smith Miller
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Lucy Stone
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Sojourner Truth
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Harriet Tubman
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ida B. Wells
Osynlig ruta

Osynlig ruta
  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta