Foto från demonstration för hembiträden med krav på 8 timmars arbetsdag och respekt. Överst står texten "Kvinnofrontens förmödrar i fokus" och under: "Fackligt aktiva i olika länder"

När kvinnor med olika jobb ville gå med i facket i slutet av 1800-talet fick de ofta svaret att de inte var välkomna. Fackföreningarna godtog bara män som medlemmar. Därför bildade kvinnor egna fackföreningar, och egna fackförbund, som Kvinnornas fackförbund i Sverige.
Osynlig ruta
Här har vi samlat några fackligt aktiva förmödrar från olika länder.
Osynlig ruta

Rubrik: Sverige
Glimrande gul stjärna Johanna Hedén
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Kerstin Hesselgren
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Anna Lindhagen
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Gertrud Månsson
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Maria Qvist
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Bertha Wellin
Osynlig ruta
Rubrik: Bolivia
Glimrande gul stjärna Domitila Barrios de Chungara
Osynlig ruta
Rubrik: Irland
Glimrande gul stjärna Constance Markievicz
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Helena Molony
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Hanna Sheehy-Sheffington
Osynlig ruta
Rubrik: Mexiko
Glimrande gul stjärna Elvia Carrillo Puerto
Osynlig ruta

Rubrik: Storbritannien
Glimrande gul stjärna Margaret Bondfield
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Sarah Chapman
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Emily Faithfull
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Mary Macarthur
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ada Nield Chew
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Florence Nightingale
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Emma Paterson
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Elizabeth Wolstenholme
Osynlig ruta
Rubrik: Tyskland
Glimrande gul stjärna Gertrude Guillaume-Schack
Osynlig ruta
Rubrik: Ungern
Glimrande gul stjärna Rosika Schwimmer
Osynlig ruta
Rubrik: USA
Glimrande gul stjärna Mary Harris Jones
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Agnes Nestor
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Rose Schneiderman

Osynlig ruta
  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta