Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Gertrud Månsson – den första kvinnan i Sverige som valdes in i ett politiskt beslutande sammanhang.


Rubrik: Gertrud Månsson
Osynlig ruta

Gertrud Månsson är den första kvinnan i Sverige som valdes in i ett politiskt beslutande sammanhang: Stockholms stadsfullmäktige. Det var när kvinnor 1910 blivit valbara till kommunerna. De var fler som valdes in ungefär samtidigt, på olika orter i landet, men nån ska vara den första, och det blev Gertrud.
Osynlig rutaGertrud Månsson var infödd stockholmare. Hon föddes 1866 i en arbetarfamilj på Kungsholmen. Eftersom det var ont om pengar fick hon sluta skolan och börja jobba som piga när hon var 11 år, precis som hennes två storasystrar. Men Gertrud fortsatte läsa själv, hon var redan då intresserad av omvärlden.
Osynlig ruta1892, samma år som den bildades, gick Gertrud med i Stockholms allmänna kvinnoklubb. Hon blev snabbt aktiv i klubben, och redan ett år senare var Gertrud ordförande. Direkt efter bildandet anslöt sig Kvinnoklubben till Socialdemokratiska arbetarepartiet.
Osynlig rutaKvinnoklubben ville få andra arbetarkvinnor att engagera sig, eftersom de inte tyckte att arbetarmännen såg kvinnors och barns utsatthet. Därför satsade de på agitation*. Det fick dem att bilda Kommittén för den kvinnliga agitationen, där Gertrud blev ordförande. 1902 ombildade de kommittén till Kvinnornas fackförbund. (Klicka på namnet för att läsa mer!)
Osynlig ruta1898 startade Gertrud och hennes syster Selma en lysolje- och bosättningsbutik i Vasastan. Butiken låg i porten bredvid den där Agda Östlund bodde, och Gertruds butik sägs ha varit nåt av en samlingplats för de socialdemokratiska kvinnorna.
Foto av Gertrud Månsson på äldre dar Osynlig rutaGertrud Månsson hade väldigt gott anseende bland sina partikamrater, dels för att hon var en lugn person och dels för att hon var så väldigt kunnig om så mycket. Så det är inte konstigt att Stockholms Arbetarekommun 1910 satte upp henne på sin lista till stadsfullmäktige.
Osynlig rutaSin klasstillhörighet var Gertrud Månsson stolt över. När hon valts in i Stockholms stadsfullmäktige och kom dit för första gången mötte hon en grosshandlare, som tyckte att han kände igen henne? Gertrud bekräftade att "Jo, när jag tjänade piga hos herrskapen brukade jag göra uppköp i herr grosshandlarens butik". Hon hade inga problem med situationen, men han drog sig snabbt undan.
Osynlig rutaI stadsfullmäktige koncentrerade sig Gertrud Månsson på några frågor, bland annat bostadsfrågor och fattigvård. Hon engagerade sig särskilt för ensamstående mammor och deras barn. Trots att hon var mycket tveksam till att samarbeta med "överklassdamer", som hon kallade dem, så gjorde hon det i stadsfullmäktige vid flera tillfällen. Ett kan du läsa om HÄR.
Osynlig rutaGertrud Månsson satt i Stockholms stadsfullmäktige i två perioder, först 1910-1915 och sen 1919-1931.
Osynlig rutaI början av 1920-talet la Gertrud ner sin affär, och sen jobbade hon som kontorist tills hon dog på nyårsdagen 1935.
Osynlig ruta

Gertrud Månsson i sin butik
Gertrud Månsson i sin lysolje- och bosättningsbutik i Vasastan.
Fotot är taget av A.Blomberg för tidningen Idun 1910.
Osynlig ruta

* Agitation = sätta i rörelse, uppvigla.
Osynlig ruta


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu