Osynlig ruta
Collage av bilder av kvinnor och tidningar samt texten: Kvinnofrontens förmödrar i fokus - Tidningskvinnor

Förstasidan tema KULTUR

Författare

Tidningskvinnor

Konstnärer

Osynlig ruta
Många av tidningskvinnorna var också författare, så vilka vi skulle placera var har varit lite svårt att avgöra. Letar du efter någon särskild, så kolla bland författarna också.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

   E G Y P T E N

Osynlig ruta
Durriya Shafiq
Egyptisk filosof, redaktör och feministisk aktivst.
Osynlig ruta

   F R A N K R I K E

Osynlig ruta
Hubertine Auclert
Kanske den första i världen som började kalla sig "feminist".
Osynlig ruta

   I R L A N D

Osynlig ruta
Helena Molony
Feminist och fackföreningskämpe för ett fritt Irland.
Osynlig ruta

   I T A L I E N

Osynlig ruta
Alaide Gualberta Beccari
Italiensk författare och feministisk tidningskvinna.
Osynlig ruta

   K A N A D A

Osynlig ruta
Margrét Jónsdóttir Benedictsson
Islandsfödd feminist som startade Kanadas första rösträttstidning.
Osynlig ruta

   S T O R B R I T A N N I E N

Osynlig ruta
Lydia Becker
Tidig brittisk rösträttskämpe och tidningsutgivare.
Osynlig ruta
Emma Paterson
startade brittisk stödorganisation för fackliga kvinnor, fackföreningar m.m.
Osynlig ruta
Emmeline Pethick-Lawrence
Driftig brittisk suffragettledare som hamnat i skuggan.
Osynlig ruta
Rebecka West
Världens mest citerade feminist?
Osynlig ruta

   S V E R I G E

Osynlig ruta
Célie Brunius
Allsidig journalist med kollektivhus-drömmar.
Osynlig ruta
Vera von Kraemer
Journalist, författare och en av de första som började recensera film.
Osynlig ruta
Sophie Leijonhufvud Adlersparre
Startade Nordens första renodlade kvinnotidning med sin kompis Rosalie.
Osynlig ruta
Ester Blenda Nordström
Undersökande journalist och föregångskvinna.
Osynlig ruta
Rosalie Roos Olivecrona
Startade Nordens första renodlade kvinnotidning med sin kompis Sophie.
Osynlig ruta
Alma Åkermark
Feministisk tidningskvinna som var för alltför radikal för sin tid.
Osynlig ruta

Fler svenska tidningskvinnor
hittar du på sidan om nätverket Ligan.

Osynlig ruta

   T Y S K L A N D

Osynlig ruta
Anita Augspurg
Radikal tysk lesbisk feminist, organisatör och rösträttskämpe.
Osynlig ruta
Minna Cauer
Driftig tidig tysk feministisk organisatör och tidningskvinna.
Osynlig ruta

   U S A

Osynlig ruta
Clara Bewick Colby
Driftig amerikansk rösträttskämpe och tidningsutgivare.
Osynlig ruta
Amelia Jenks Bloomer
Feministisk redaktör som ville gå i byxor.
Osynlig ruta
Nellie Bly
Världens första under cover-journalist.
Osynlig ruta
Rheta Child Dorr
Rösträttskämpe, facklig aktivist och under cover-journalist i USA.
Osynlig ruta
Crystal Eastman
Radikal feminist, socialist, pacifist och tidningsutgivare.
Osynlig ruta
Matilda Joslyn Gage
Radikal feminist som suddades ut ur historien.
Osynlig ruta
Lucy Stone
Historisk kämpe för kvinnors rättigheter i USA.
Osynlig ruta
Ida B. Wells
Undersökande journalist, medborgar-rättskämpe och feministisk aktivist.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Du kan läsa om ännu fler kvinnor som medverkat i olika feministiska tidningar i världen via vår temasida om kvinnorörelsens tidningar.

Osynlig ruta

  Blå pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta

Osynlig ruta