Bakgrundspapper uppe

« Tidig brittisk kvinnotidning

Tidningens huvud (enbart text) i en ruta
Rubrik: The Englishwoman's Review: a journal of woman's work

The Englishwoman's Review: a journal of woman's work var en av de första brittiska kvinnotidskrifterna. Den började ges ut efter att The English Woman's Journal lagts ner.
Osynlig ruta
Ett omslag till tidningen The Englishwoman's Journal   The Englishwoman's Review gavs ut en gång i kvartalet från oktober 1866. Efter ett kort uppehåll 1869 började den komma ut igen, men från 1870 under namnet The Englishwoman's Review of Social and Industrial Questions.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Jessie Boucherett med hennes namn under  Det var Jessie Boucherett som grundade tidningen. Hon var medlem i Langham Place Group, så den nya tidningen var, precis som sin föregångare, framväxt ur det kvinnonätverket.
Osynlig ruta
  Jessie Boucherett var redaktör fram till 1870.
Då startade hon Women's Suffrage Journal tillsammans med Lydia Becker. Men hon fortsatte samtidigt att både skriva artiklar i Englishwoman's Review och stöda den ekonomiskt i alla år.
Osynlig ruta
  Senare redaktörer för The Englishwoman's Review var Caroline Ashurst Biggs, Helen Blackburn och Antoinette Mackenzie. Bland andra som var engagerade i tidningen var Mary Lowndes.
Osynlig ruta
Tidningen skrev om allt som rör kvinnor, men med fokus på kvinnors "sociala och industriella frågor". Den tog upp lagstiftning som rörde kvinnor, kvinnors utbildning och kvinnors rösträtt. Dessutom rapporterade den om kvinnors rättigheter och kampen för rösträtt i andra länder. Men den skrev verkligen om allt möjligt – bland andra ämnen fanns allt från offentliga bibliotek, nykterhet och dräktreform till kvinnomisshandel och djurförsök.
Osynlig ruta
  The Englishwoman's Review samarbetade också med feminister i andra länder, bland annat italienska Alaide Gualberta Beccari och hennes tidning La Donna. Ett exempel på sådant samarbete är att The Englishwoman's Review översatte och publicerade flera artiklar ur La Donna.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Rosalie Roos Olivecrona med hennes namn under  Sverige hörde till de länder som tidningen skrev om. Till exempel publicerade Englishwoman's Review i oktober 1876 en lång rapport om utvecklingen för kvinnor i Sverige, utifrån en skrift som Rosalie Roos Olivecrona hade gjort inför världsutställningen i Philadelphia. Så kunde de brittiska läsarna få veta allt om lagstiftning för kvinnors rättigheter i Sverige ända från 1100-talet, det aktuella läget för kvinnors utbildning, och att Handarbetets Vänner startade 1874.
Osynlig ruta
  The Englishwoman's Review las ner 1910. Vi har inte hittat någon uppgift om varför, men de flesta kvinnotidningar las ner av brist på pengar, så det kan ha varit skälet även då. Samtidigt startade flera av rösträttsrörelsens organisationer egna tidningar vid den tiden, så konkurrensen om läsarna var tuffare.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Tidningen The Englishwoman's Review finns att läsa direkt på nätet hos Archive.org: årgång 1876, 1881 och 1893.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Några nummer av tidningen går också att nå på olika universitet via Haiti Trust Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-27

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu