Bakgrundspapper uppe

« Italiens första feministiska tidning – av, med och för kvinnor

Tidningshuvud för La Donna 1886, med Alaides huvud suddigt inlagt
Rubrik: La Donna

Tidningen La Donna (Kvinnan) startades 1868 i Padua i Italien. Den gavs ut varannan vecka från och med det första numret den 12 april. Det var den första feministiska tidningen i Italien och den första italienska tidningen över huvud taget som både skrevs och drevs helt av kvinnor. Den fick snabbt spridning i hela landet.
Osynlig ruta
Foto av Alaide Gualberta Beccari med långt, lockigt, mörkt hår, diadem och örhängen.  Initiativtagare var Alaide Gualberta Beccari och hon drev tidningen i nästan tjugo år innan hon av hälsoskäl måste avgå som redaktör. Bland andra medverkande fanns Anna Maria Mozzoni, Elena Ballio, Luisa Tosco och Giorgina Saffi.
Osynlig ruta
Tidningen var uttalat feministisk med målet kvinnans frigörelse. Det skulle uppnås genom att utbilda och informera kvinnor, och tidningen drev att kvinnor måste kunna satsa både på yrkesliv och familj.
Osynlig ruta
  Både kända och okända författare medverkade, vilket betydde att tidningen även fungerade som lansering av nya kvinnor som författare. La Donna berättade också om förmödrar och kvinnor som lyckats trots samhällets motstånd.Omslag till tidningen La Donna
Osynlig ruta
  Flera artiklar översattes till engelska och publicerades i The Englishwoman's Review. Tidningen La Donna drev både kvinnors rösträtt, valbarhet och fulla medborgarskap. 1877 samlade tidningen in 3 000 namnunderskrifter för kvinnors rösträtt. Den drev också kampanjer mot prostitution och stöttade Josephine Butler och hennes arbete mot reglementeringsystemen. Dessutom rapporterade tidningen om olika feministiska framsteg i länder som Storbritannien, Frankrike och USA.
Osynlig ruta
Alaide Gualberta Beccari var pacifist och La Donna bevakade både lokalt och internationellt fredsarbete, exempelvis stöttade den Marie Goegg-Pouchoulin när hon 1868 startade den radikala fredsorganisationen för kvinnor AIF, Association Internationale des Femmes.
Osynlig ruta
  Tidningen blev den kanske viktigaste kanalen för feministisk diskussion i Italien under 1800-talet. Den drev lika lön för lika arbete, kvinnors rätt till utbildning, rätt till skilsmässa och mot regionsundervisning i skolorna. Kvinnor skulle ha rätt till arbete och alla yrken vara öppna för kvinnor.
Osynlig ruta
  1887 avgick Alaide Gualberta Beccari som redaktör för La Donna på grund av sjukdom. Tidningen fortsatte att ges ut under några år till, med Emilia Mariani som redaktör, men lades ner 1891. Vi har inte hittat någon formell orsak, men kanske var det bara det faktum att Alaide Gualberta Beccari inte längre orkade driva den.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-06-20

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu