Bakgrundspapper uppe

« Den första brittiska tidningen för kvinnors rösträtt

Huvud till tidningen Women's Suffrage Journal 1871
Rubrik: Women's Suffrage Journal

Collage av tre tidningsomslagWomen's Suffrage Journal startades 1870 av Lydia Becker och Jessie Boucherett. De var medlemmar i Manchesterdelen av NSWS, Manchester National Society for Women's Suffrage, och därför kallade de först tidningen Manchester National Society for Women's Suffrage Journal. Men redan första året kortade de namnet, eftersom de ville nå ut bredare.
Osynlig ruta
  Det var ett månadsmagasin med inriktning på kampen för kvinnors rösträtt, men tidningen tog också upp en mängd andra frågor. Gifta kvinnors äganderätt var en sådan återkommande fråga, liksom skilsmässor och övriga lagstiftningsfrågor som rörde kvinnor, och skol- och utbildningsfrågor. Tidningen innehöll även bokrecensioner.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Lydia Becker med hennes namn under Lite speciellt var att tidningen fungerade folkbildande på så sätt att den regelbundet publicerade instruktioner om hur läsarna kunde lära sig att förbereda egna petioner till parlamentet om frågor de ville driva.
Osynlig ruta
  Ibland skrev de också om någon känd kvinna som dött, som amerikanska Sojourner Truth.
Osynlig ruta
När Lydia Becker dog 1890 las tidningen ner. Sista numret var iordningsställt strax före hennes död och det publicerades med en svart sorgkant tillsammans med meddelandet om att tidningen upphörde. Prenumeranterna överfördes till tidningen The Englishwoman's Review.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Alla nummer av Women's Suffrage Journal (1870 - 1890) finns att läsa direkt på nätet hos The Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-29

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu