Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Agda Östlund var en arbetarkvinna som valdes in i riksdagen när kvinnor för första gången blev valbara.

Foto av Agda Östlund
Namn: Agda Östlund

Agda Östlund är en av våra mer bortglömda svenska förmödrar, trots att hon var en av de första kvinnorna som valdes in i riksdagen när kvinnor just fått rösträtt och kunde bli valbara. Hon måste varit populär då!

  Agda Lundgren föddes den 3 april 1870 i Köping i Västmanland. Familjen bodde i den vanliga sortens arbetarbostad på den tiden; ett rum med spis, som fick vara både kök, sov- och matrum. Mamman, Ulrica, var noga med att flickor och pojkar skulle uppfostras lika, så Agdas tre bröder skulle göra lika mycket hushållsarbete som Agda.
Osynlig rutaHelt lika var det ändå inte, för bröderna fick gå i högre skola, och det fick inte Agda. Men en yrkesutbildning skulle hon få, precis som bröderna. Agda utbildade sig till sömmerska och hon startade så småningom sin egen ateljé.
Osynlig rutaMamman uppmuntrade dessutom Agdas

Foto av Agda Östlund vid 19 års ålder
Agda 19 år.

politiska engagemang, när Agda i sena tonåren började engagera sig. Till Stockholm flyttade Agda 1896, sen hon hade gift sig med Anders Östlund. 
Osynlig rutaAgda jobbade för kvinnors rösträtt och reste på agitationsresor* runt landet. Många arbetarkvinnor identifierade sig med henne. När de frågade hur hon vågade hålla tal och vara drivande politiskt, svarade hon att "När man riktigt vill någonting, så får man mod."
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Agda Östlund delar ut flygblad
Agda Östlund delar ut valsedlar.

  Precis som många andra rösträttskämpar arbetade även Agda Östlund samtidigt mot mäns sexualiserade våld. Det som på den tiden kallades "hustrumisshandel" var det som engagerade Agda mest. Hon arbetade också för kvinnors rätt till pension och för bättre vård åt kvinnor och barn.
Osynlig rutaSom feminist var Agda organiserad i Stockholms Allmänna Kvinnoklubb (som senare ombildades till Socialdemokratiska kvinnoförbundet).
Osynlig rutaAgda Östlund var inte bara en av de första kvinnorna i riksdagen. Hon blev dessutom som första kvinna utsedd till ledamot i lagutskottet, som representant för

socialdemokraterna. Och hon var den allra första kvinnan som över huvud taget yttrade sig i riksdagens "andra kammare" (på den tiden hade riksdagen två "kammare").
Osynlig rutaDet då uppmärksammade talet fick beröm i medierna – förutom att hon talade väl och hade en vacker röst, så höll hon sig till ämnet, vilket de pratglada männen i riksdagen ofta glömde bort.
Osynlig rutaDet var en tuff tid för de första kvinnorna i riksdagen. Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att de första kvinnorna i riksdagen ofta samarbetade över partigränserna i frågor som rörde kvinnor och barns rätt, pensioner, sexualupplysning och mycket annat.
Osynlig rutaAgda Östlund satt i riksdagen i nästan tjugo år, 1921 - 1940. Två år senare dog hon, 72 år gammal.

Agda Östlund. Foto: Anna Riwkin.
Foto med adventsljus: Anna Riwkin.
Osynlig ruta


Osynlig ruta
Vill du läsa mer om Agda Östlund?
Osynlig ruta
Hulda Flood har skrivit om henne i boken
Agda Östlund – pionjär i genombrottstid (finns på bibliotek).
Osynlig ruta


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu