Bakgrundspapper uppe

« Norges första kvinnoorganisationstidskrift

Logotyp med solrosor, i mitten en utslagen solros och inne i den står: Nylaende
1901 gav Gina Krog tidningen en solros som logotyp.
Rubrik: Nylaende

Nylænde startades 1887 av NKF, Norsk Kvinnesaksforening, och den blev därmed den första norska tidskriften som gavs ut av en kvinnoorganisation.
Osynlig ruta
Foto av kvinna i stor hatt (beskuren). Under bilden står: Gina Krog  Nylænde kom ut varannan vecka med Gina Krog som redaktör. Tidningen innehöll artiklar och debatt om kvinnor, rapporter om kvinnokamp i andra länder, uttalanden och uppmaningar till handling, men också bokrecensioner, dikter, läsarinlägg, reseskildringar och allt möjligt.
Osynlig ruta
  Redan från start var det många konflikter mellan NKF:s ledning och redaktören, och efter sex år tog Gina Krog själv över tidningen, som då blev en fristående feministisk tidskrift.
Osynlig rutaFyra omslag till tidningen Nylaende från olika år, med olika logotyp
Ett av tvisteämnena var kvinnors rösträtt. NKF krävde inte rösträtt för kvinnor, men det gjorde tidningen Nylænde. Först efter 1905 började även NKF driva krav på rösträtt. Gina Krog stöttade dessutom de omstridda Castbergska barnlagarna, som Katti Anker Møller drev fram för ogfta mödrars och barns rätt.
Osynlig ruta
  Nylænde fick en stor betydelse för hela den norska kvinnorörelsen, inte minst den växande rösträttsrörelsen. Först 1909 startades den socialdemokratiska tidningen Kvinden, så innan dess fanns bara Nylænde som plats för information och debatt för kvinnorörelsen.
Osynlig ruta
  Men 1916 dog Gina Krog. Hennes bror lät då överföra ägarskapet för tidningen tillbaka till NKF. Samtidigt tog Fredrikke Mørck över som redaktör.
Osynlig ruta
  Medan Gina Krog givit ut tidningen hade den undertiteln "Tidskrift for kvindernes sak". När NKF återtog utgivningen 1916 behöll de den undertiteln.
Osynlig ruta
  Bland kända feminister som ofta skrev i Nylænde fanns Anna Bugge Wicksell, Fredrikke Marie Qvam och Anna Rogstad. Även svenska Ann Margret Holmgren och finska Alexandra Gripenberg hörde till dem som återkommande bidrog med artiklar.
Osynlig ruta
  Fredrikke Mørck fortsatte som redaktör, men i december 1927 måste hon avgå av hälsoskäl. Vid det laget hade NKF förlorat väldigt många medlemmar, och tidningen var dyr i drift, så de beslöt att lägga ner tidningen.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Alla nummer av Nylænde finns att läsa direkt på nätet hos norska Nasjonalbiblioteket. Även Projekt Runeberg har en del nummer tillgängliga (1888-1897).

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-01

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu