Bakgrundspapper uppe

« Norska Arbeiderpartiets kvinneforbunds tidning

Logotyp för Arbeiderkvinnen: Två kvinnor sitter vid en strand och ser mot solen som går upp (eller ned)
Rubrik: Kvinden - Arbeiderkvinnen

Tidningen Kvinden startades i september 1909 som en månadstidning utgiven av Arbeiderpartiets kvinneforbund, som tillhörde DNA, Det Norske Arbeiderpartiet.
Osynlig ruta
  Fernanda Nissen blev den första redaktören och i den första redaktionskommittén satt även Nina Haugen, Inger Kristiansen, Helga Nitteberg och Gunhild Ziener.
Osynlig ruta
Porträttfoto av kvinna med glasögon, som ser rakt in i kameran. Under bilden står: Fernanda Nissen  Facklig organisering och kvinnors möjlighet att påverka i politiken var kanske de viktigaste frågorna. Men redan från start skrev tidningen också om kvinnors behov av sexualupplysning och födelsekontroll. Under flera år rapporterade den om det radikala sexualpolitiska arbete som Katti Anker Møller drev, och hur det ledde fram till att de "Castbergska barnlagarna" antogs 1915. Tidningen publicerade även flera av hennes tal om mödrars och barns rätt, inklusive om rätten till abort.
Osynlig ruta
Tre omslag till tidningen, vid olika årtal och därmed med olika namn och layout   Artiklarna i Kvinden utgick från arbetarkvinnors behov och handlade också om sådant som skolfrågor, bostadspolitik, äldrehem, trygghet för ensamstående mammor, och allt annat som Arbeiderpartiets Kvindeforbund jobbade med. I samband med första världskriget började texterna dessutom diskutera krig, militarism, brist på mat och ökande matpriser.
Osynlig ruta
  Bland de många återkommande skribenterna fanns även kvinneforbundets ledare Martha Tynæs. Tidningen publicerade också artiklar av internationellt ledande socialistiska kvinnor som Clara Zetkin.
Osynlig ruta
1918 ledde ideologiska konflikter till att Fernanda Nissen, Martha Tynæs och Gunhild Ziener lämnade både redaktionen och förbundet. Rakel Grepp och Sigrid Syvertsen tog över som redaktörer.
Osynlig ruta
  Året därpå bytte tidningen namn till Arbeiderkvinnen (eller Arbeiderkvinden), och publicerade material mer anpassat till DNA:s anslutning till Komintern, den internationella sammanslutningen för kommunistiska och socialistiska partier.
Osynlig ruta
  Eftersom Arbeiderpartiets Kvindeforbund las ner 1923 och de kvarvarande lokala föreningarna därefter samordnades av ett Kvindesekretariat direkt underställt partiledningen, antar vi att tidningen också blev direkt underställd partiet.
Osynlig ruta
  Tidningen bytte redaktör många gånger under årens lopp. Under andra världskriget och Tysklands ockupation av Norge upphörde tidningen att komma ut, men efter krigsslutet återkom den. Då innehöll den endast 8 sidor, men den växte snabbt och utökades till 24 sidor.
Osynlig ruta
  Arbeiderkvinnen lades ner 1957. Istället startade partiet då tidningen Kvinnen.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-02

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu