Bakgrundspapper uppe

« Den första radikala tyska feministiska tidningen

Foto av fyra kvinnor som står och ser in i kameran medan alla håller varsin penna mot hakan. Två av dem har hatt
Anita Augspurg, Marie Stritt, Lily Gizycki och Minna Cauer.

Rubrik: Die Frauenbewegung - Kvinnorörelsen

Fyra omslag till tidningen Die Frauenbewegung från olika årDie Frauenbewegung var en tysk kvinnotidning som startades av Minna Cauer 1895. Den gavs ut varannan vecka och hade undertiteln Revue für die Intressen der Frauen. Cauer hörde till den radikalare delen av den borgerliga kvinnorörelsen i Tyskland och tidningen anses vara den första mer radikala feministiska tidskriften i Tyskland.
Osynlig ruta
  Minna Cauer var redaktör med stöd av Lily Gizycki. När Gizycki slutade tog Anita Augspurg över som stöd.
Osynlig ruta
  Bland andra som medverkade i Die Frauenbewegung fanns Lida Gustava Heymann, Jeanette Schwerin och Helene Stöcker.
Osynlig ruta
  Tidningen var inte en röst för någon särskild organisation, även om den en period i praktiken fungerade som tidning för DVF, Deutschen Verband für Frauenstimmrecht. (Under några år ingick tidningen i medlemskap i DVF.) Men huvudsakligen blev den istället en allmän tidning för rösträttsrörelsen i Tyskland, med stöd av flera organisationer.
Osynlig ruta
  Från 1907 till 1911 spred Die Frauenbewegung också DVF:s tidning Zeitschrift für Frauenstimmrecht, som Anita Augspurg var redaktör för, som månadsbilaga till Die Frauenbewegung.
Osynlig ruta
  När DVF valde att istället starta en egen organisationstidning med namnet Frauenstimmrecht började Minna Cauer att själv göra en särskild rösträttsbilaga till sin tidning. Hon fortsatte alltså ge ut en bilaga med samma namn – Zeitschrift für Frauenstimmrecht – men som hon själv redigerade.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Lida Gustava Heyman i profil med hennes namn underUnder BÖRJAN AV första världskriget publicerade tidningen en artikel av Lida Gustava Heymann som drev att kvinnor måste kämpa för fred. Det ledde till att Die Frauenbewegung fick en varning av myndigheterna om att den bevakades och kunde bli censurerad. Det gjorde att tidningen inte kunde rapportera fritt från kvinnornas internationella fredskongress i Haag 1915. Men tidningen försökte kringsgå censuren genom att citera vad andra skrev om kongressen.
Osynlig ruta
  Die Frauenbewegung gavs ut under 24 år och lades ner först när rösträtt för kvinnor hade införts i Tyskland och kvinnorna hade hunnit rösta för första gången 1919.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärnaDigitales Deutches Frauenarchiv ska den som kan tyska kunna hitta digitaliserade tidningar som Die Frauenbewegung.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-28

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu