Bakgrundspapper uppe

« Den första tyska tidningen för kvinnors rösträtt

Foto av Anita Augspurg sittande vid sitt skrivbord och med tidningsnamnet inklippt i bilden
Rubrik: Zeitschrift für Frauenstimmrecht - Tidskrift för kvinnorösträtt

Omslag till fyra nummer av Zeitschrift für Frauenstimmrecht och ett nummer av Die StaatsbürgerinZeitschrift für Frauenstimmrecht var en tidning för tyska DVF, Deutscher Verband für Frauenstimmrecht, Tysklands första nationella organisation för rösträtt för kvinnor.
Osynlig ruta
  Tidningen startades 1907, efter att Minna Cauers tidning Die Frauenbewegung fram tills dess hade fungerat som DVF:s tidning.
Osynlig ruta
Men Zeitschrift für Frauenstimmrecht var inte en traditionell organisationstidning, utan mer oberoende. Redaktör var visserligen Anita Augspurg, som först också var ordförande för DVF, men hon verkar ha bestämt självständigt över innehållet. Syftet var dessutom att spegla hela rösträttsrörelsen, som från början bestod av många olika små lokala organisationer runt landet.
Osynlig ruta
  Förutom att Zeitschrift für Frauenstimmrecht var en tidning som spreds separat, spreds den också som en månatlig bilaga till Die Frauenbewegung fram till 1911.
Osynlig ruta
  1912 beslöt DVF att de ville göra om tidningen till en egen organisationstidning, med namnet Frauenstimmrecht. Anita Augspurg var fortsatt redaktör. Även om det nu var en formell organisationstidning verkar de ha haft ett avtal om att det fortfarande var Augspurg som bestämde över tidningens innehåll.
Osynlig ruta
  Minna Cauer var mycket besviken över den utvecklingen, och hon fortsatte därför att själv göra ett månadsblad om rösträtt till sin tidning Die Frauenbewegung. Hon gjorde ett blad som hette samma sak som det tidigare: Zeitschrift für Frauenstimmrecht.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Adele Schreiber med hennes namn under1913 bestämde ledningen för DVF att organisationstidningen Frauenstimmrecht inte längre fick göras så fritt som tidigare, utan att styrelsen skulle bestämma helt över både innehåll och form. Då avgick Anita Augspurg och Adele Schreiber tog över som redaktör.
Osynlig ruta
  Därmed blev tidningen mer tydligt borgerlig. När DVF 1916 gick ihop med två andra nationella organisationer och bildade DRF, Deutschen Reichsverband für Frauenstimmrecht, bytte tidningen samtidigt namn till Die Staatsbürgerin (Medborgarinnan).
Osynlig ruta
  När Tyskland efter första världskriget 1918 beslöt att införa rösträtt för kvinnor las både DRF och tidningen ner.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärnaDigitales Deutches Frauenarchiv ska den som kan tyska kanske kunna hitta digitaliserade tidningar som Zeitschrift für Frauenstimmrecht.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-29

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu