Bakgrundspapper uppe

«  Rysslands mest aktiva organisation för rösträtt för kvinnor

Foto av kvinnor som sitter och står i flera rader, de längst fram sitter på golvet.
Kvinnor vid en av förbundets litteraturkurser i Petrograd 1917.

Rubrik: Ryska förbundet för kvinnans likställdhet - Russian League för Women's Enfranchisement

Ryska förbundet för kvinnors likställdhet – så översattes namnet av Ann Margret Holmgren i hennes sammanställning av rösträttsrörelsen i världen 1919. På engelska anges ofta LWE, League for Women's Equality, men inom rösträttsrörelsen också RLWE, Russian League for Women's Enfranchisement.
Osynlig ruta
  RLWE bildades 1907 som en organisation med fokus på kvinnors rösträtt. Till skillnad från svenska LKPR drev ryska RLWE inte bara rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, det vill säga i praktiken endast för rika. De drev istället det som då kallades universell rösträtt, alltså rösträtt för alla, oavsett kön, etnicitet, inkomst eller annat. Det var samma krav som både socialdemokraterna och de revolutionära socialisterna i Ryssland drev då.
Osynlig ruta
Foto av kvinna som ser in i kameran och under står: Polisena N. Shishkina-Iavein  Endast kvinnor kunde bli medlemmar i förbundet. Lokala grupper startades runt om i Ryssland. Bland grundarna fanns Polixena Nesterovna Schischkina-Jawein och hennes vän Olga Mikhailovna Ianovskaia. Andra på den tiden kända medlemmar var Zinaïda Sergeevna Ivanova, Ekaterina Shchepkina och Vera Nikolajevna Figner.
Osynlig ruta
RLWE anslöts sig till den internationella rösträttsrörelsens paraplyorganisation IWSA, International Woman Suffrage Alliance.Rockmärke för förbundet med i mitten IWSA:s fru Justicia och texten JUS SUF FRA GII i guld, runt om en ljus blå ring med förbundets ryska namn i guldbokstäver Sommaren 1911 deltog hela femton representanter för förbundet i IWSA:s kongress i Stockholm.
Osynlig ruta
  Förutom rösträtt drev RLWE exempelvis kvinnors rätt till utbildning, skilsmässa och lika arvsrätt samt arbete mot prostitution och reglementeringssystem. De arrangerade kvinnokongresser, offentliga möten, demonstrationer, kursverksamhet och startade en konsumentförening för kvinnor. De skrev tidningsartiklar och gav ut broschyrer.Affisch med text på ryska
Osynlig ruta
Liten grå pil som pekar åt vänster Affisch för debattmöte i Petrograd 1914.
Osynlig ruta
  Under första världskriget startade RLWE sjukhus för skadade soldater och matbespisningar och jourhem för kvinnor och barn. Till skillnad från i exempelvis Storbritannien, där kvinnoorganisationerna antingen stöttade landets krigsinsatser eller kämpade för fred, valde RLWE att både stötta Ryssland i kriget och stötta feministiska fredsinitiativ. Exempelvis tog de emot en delegation som reste runt till krigförande länder efter kvinnornas internationella fredskongress i Haag 1915.
Osynlig ruta
1917 arrangerade förbundet en massdemonstration i Petrograd. De fick med sig en mängd andra kvinnoorganisationer som tillsammans samlade 40 000 kvinnor som marscherade till statsduman, där den provisoriska regeringen fanns. RLWE:s ordförande Polixena Schischkina-Jawein och Vera Figner lämnade över en petion till den provisoriska regeringen med krav på rösträtt och andra rättigheter för kvinnor. Efter förhandlingar mellan kvinnorörelsen och den provisoriska regeringen beslöt regeringen att ta till sig kvinnornas krav.

Foto av massdemonstration med en jättestor banderoll i mitten
RLWE:s demonstration för rösträtt på Petrograds gator den 19 mars 1917.
På banderollen står "Utan kvinnors delaktighet är rösträtten inte universell".
Bilden publicerades i IWSA:s tidning Jus Suffragii.
Osynlig ruta

  I juli samma år antogs en lag om kvinnors rösträtt. I november 1917 kunde kvinnorna rösta i riksdagsval för första gången. Men det var få kvinnor som valdes in.
Osynlig ruta
  När kvinnors rösträtt genomförts upplöstes förbundet.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna I tidningen Jus Suffragii:s första nummer i november 1917 finns en lång artikel om RLWE:s demonstration och lyckade kamp för att få den nya regimen att införa rösträtt för kvinnor.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-06-01

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu