Bakgrundspapper uppe

«  Norges första rösträttsorganisation för kvinnor

Foto av kvinnor som demonstrerar. På banderollen står det: Women of Norway vote! Are women of New York inferior?
På en demonstration i New York 1913 hänvisar banderollen till att Norge då
hade infört allmän rösträtt för kvinnor. Foto: A.Gran/Norsk Folkemuseum

Rubrik: Kvinnestemmerettsforeningen

Kvinnestemmerettsforeningen (KSF) bildades sommaren 1885 som en följd av att NKF, Norsk Kvinnesaksforening, valt att inte driva krav på rösträtt för kvinnor. Till skillnad från NKF var KSF dessutom en separatistisk organisation för kvinnor. Det var alltså den första norska renodlade rösträttsorganisationen för kvinnor.
Osynlig ruta
  KSF krävde rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, vilket på den tiden alltså endast gällde för tillräckligt rika kvinnor. Det var samma begränsade rösträttskrav som drevs även av svenska LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, som bildades nästan tjugo år senare. Bland initiativtagarna till KSF var Gina Krog, Ragna Nielsen, Anna Bugge och Anna Rogstad.
Osynlig ruta
Porträttfoto av bestämd kvinna som ser rakt in i kameran och under står: Anna RogstadNär norska stortinget 1896 beslöt att införa allmän rösträtt för män i Norge blev medlemmarna i KSF oense om hur de skulle gå vidare. Gina Krog, som var ordförande i KSF, hörde till dem som ville att föreningen skulle fortsätta kräva rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, även om det från och med då betydde rösträtt för alla kvinnor. Vice ordförande Anna Rogstad drev däremot att föreningen skulle ta en försiktigare väg, och bara kräva kommunal rösträtt för kvinnor som hade tillräckligt mycket pengar.
Osynlig ruta
  Den försiktigare strategin vann och kravet på rösträtt "på samma villkor som för män" togs bort ur föreningens mål. Det ledde till att Gina Krog tillsammans med många andra istället bildade LKSF, Landskvinnestemmerettsforeningen, 1898.
Osynlig ruta

Foto av en jättesal med ljusiga lampor och proppat med folk som sitter och lyssnar. Till vänster står flera kvinnor på någon form av podium.Frederikke Marie Qvam höll tal 1902 på en nordisk kvinnokonferens i universitetets festsal i Oslo. Foto: Worm-Petersen/Nasjonalbiblioteket
Osynlig ruta

  Istället för KSF blev det då LKSF som snabbt blev den stora rösträttsorganisationen för kvinnor i Norge. När sedan kommunal rösträtt för rika kvinnor infördes 1901 tröttnade många av KSF:s medlemmar på kampen, och KSF förde en ganska tynande tillvaro. När allmän rösträtt även för kvinnor infördes 1913 lades organisationen ner.
Osynlig ruta

1901 införde Norge kommunal rösträtt och valbarhet för kvinnor över 25 år som hade tillräckligt hög inkomst. 1907 infördes samma begränsade rösträtt även till stortinget. Det var alltså uttalade klasslagar, som endast gav en slags "damrösträtt". Men det blev ett första steg mot allmän rösträtt även för kvinnor, som infördes till kommunerna 1910 och till stortingsval 1913. Det första stortingsvalet kvinnor kunde rösta i var 1915.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-02

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu