Bakgrundspapper uppe

«  Norges andra rösträttsorganisation för kvinnor

Foto av massor av kvinnor samlade iförda typiska kläder vid tiden för sekelskiftet 1800-1900-tal
Landskvinnestemmerettsforeningen vid ett möte i Lillehammar.
Foto: Alvilde Torp/Nasjonalbiblioteket.

Rubrik: Landskvinnestemmerettsforeningen

Landskvinnestemmerettsforeningen (LKSF) bildades 1898. Några år tidigare hade Stortinget i Norge beslutat att införa allmän rösträtt för män. Det ledde till diskussioner om vilken strategi som bäst skulle leda till rösträtt även för kvinnor. KSF, Kvinnestemmerettsforeningen, ansåg att det bästa var att försiktigtvis börja med att endast begära kommunal rösträtt, och bara för rika kvinnor.
Osynlig ruta
  Men den försiktigheten ledde istället till att många tröttnade, inklusive KSF:s tidigare ordförande Gina Krog, och Fernanda Nissen. De hörde till alla dem som valde att gå ur KSF och bilda LKSF – som fortsatte att kräva rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, vilket därmed betydde allmän rösträtt.
Osynlig ruta
Foto i halvfigur av kvinna med stor hatt med fjädrar och under henne texten: Frederikke Marie Qvam  Ordförande blev Fredrikke Marie Qvam. LKSF växte snabbt och blev betydligt större än KSF, och de startade nya grupper runt om i hela Norge. De skrev konkreta förslag till stortingsbeslut och personliga brev till stortingsrepresentanterna. LKSF var från början uppbyggt på direkt demokrati, vilket betydde att alla medlemmar hade rösträtt på årsmötena. Men när organisationen växte införde de representativ demokrati 1908.
Osynlig ruta
Efter att Arbeiderpartiets Kvindeforbund startats 1901 samarbetade LKSF med dem i kravet på allmän rösträtt även för kvinnor. 1904 var Landskvinnestemmerettsforeningen också med och bildades den internationella rösträttalliansen IWSA i Berlin.

Foto av massor av kvinnor som går i etyt demonstrationståg. Längst fram syns två småflickor gå bredvid tåget.
Landskvinnestemmerettsforeningen demonstrerade i Lillehammar 1908.
Osynlig ruta

1913 var Gina Krog och Fredrikke Marie Qvam med på den internationella rösträttsalliansen IWSA:s kongress i Budapest i Ungern, och kunde berätta att Norge då beslutat att införa allmän rösträtt för kvinnor, vilket förstås möttes med jubel.
Osynlig ruta
  Efter att rösträtt för kvinnor hade införts arbetade LKSF med att få kvinnor att använda sig av rösträtten. De höll kurser och spred information. Frederikke Marie Qvam reste runt Norge på föredragsturné under rubriken "Stemmerett er stemmeplikt".
Osynlig ruta
  Landskvinnestemmerettsforeningen lades inte ner förrän 1938.
Osynlig ruta

1901 införde Norge kommunal rösträtt och valbarhet för kvinnor över 25 år som hade tillräckligt hög inkomst. 1907 infördes samma begränsade rösträtt även till stortinget. Det var alltså uttalade klasslagar, som endast gav en slag "damrösträtt". Men det blev ett första steg mot allmän rösträtt även för kvinnor, som infördes till kommunerna 1910 och till stortingsval 1913. Det första stortingsvalet kvinnor kunde rösta i var 1915.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-07-29

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu