Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av ett antal kvinnor som sitter vid bord, står, eller sitter på golvet och målar på banderoller och plakat, som översvämmar rummet
Detta är troligen inte ASL:s workshop för banderoll-tillverkning, men det
såg nog ut ungefär så här vid de flesta banderolltillverkningar.

Rubrik: Artists' Suffrage League

Artists' Suffrage League (ASL) var en av alla organisationer för kvinnors rösträtt i Storbritannien som utgick från kvinnors yrken.Affisch av några kvinnor varav en håller i en vågskål och en annan i en banderoll med texten Justice Demands The Vote i vita bokstäver på röd botten. Framför dem står två kvinnor, en med hatt och en med sjal, och kvinnan med sjalen bär på en baby En del av dem hörde till någon av paraplyorganisationerna, andra samarbetade med flera större organisationer. ASL var knutna till NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies.
Osynlig ruta
Foto av Mary Lowndes med en pensel i ena handen och en palett i den andra  ASL startades 1907 på initiativ av glasmosaikkonstnären Mary Lowndes och Barbara Forbes, och medlemmarna träffades i början hemma hos dem. Syftet med ASL var att hjälpa kampen för kvinnors rösträtt framåt genom att konstnärer skulle föra fram kravet på ett attraktivt och tilltalande sätt. Allt arbete gjordes ideellt, utan att ta betalt av NUWSS.
Osynlig ruta
  ASL gjorde vykort, affischer, broschyrer och tidningsillustrationer.Vykort med jultomten och vinterdekorationer, en liten pojke pratar med tomten. På bägge sidor om dem är barn i vita särkar. Någon håller ett ljus, en annan håller en bok.

På julkortet kommer tomten med julklappssäckar
som det står "Votes" på, och den lilla pojken frågar: Shant we give the Girls some this time?
Klicka på bilden för att se den större.
Osynlig ruta

  Då och då ordnade ASL affischtävingar. 1907 var det Dora Meeson Coates som vann med You gready boys. Även män kunde delta och 1909 var vinnaren en man, Duncan Grant, men själva idén till det vinnande affischförslaget med båtarna som du ser till vänster kom från Barbara Forbes.Affisch med ett hav med en man som seglar förbi i en segelbåt med texten Votes på seglen, och en kvinna som ror i en roddbåt medan det står Handicapped! under.
Osynlig ruta
  Bland många andra ASL-medlemmar fanns Emily Ford, Clara Billing, Emily J. Harding och Caroline Watts.
Osynlig ruta
  Affischerna och vykorten visade sig vara ett mycket lyckat sätt att sprida budskapet om kvinnors rösträtt. Men det som Artists' Suffrage League är mest ihågkomna för är att de dessutom gjorde massor av broderade banderoller och standar.

Foto av kvinnor utomhus på en gata. Främst syns ett standar där texten "Writers" är det enda som syns. Flera andra standar anas, men gå inte att se ordentligt.
Writers' Suffrage League var en av alla dem som Artists' Suffrage League
gjorde standar till. Här demonstrerar de den 13 juni 1908. Runt
omkring dem skymtar standar från flera grupper.
Osynlig ruta

Bokomslag för Banners & banner-making  De fantastiska verken från ASL fick många kvinnor och grupper i den brittiska rösträttsrörelsen att vilja brodera egna banderoller och standar. Därför publicerade ASL broschyren Banners and Banner-Making, som Mary Lowndes skrev 1910.
Osynlig ruta
Allt som ASL framställde blev otroligt populärt, även utanför Storbritannien. Från 1913 gjorde de bland annat också arbeten för amerikanska rösträttsorganisationer.
Osynlig ruta
  Förutom alla banderoller och standar till rösträttsorganisationer och grupper gjorde Artists' Suffrage League även hundratals standar för att hedra minnet av alla de kvinnor som gått före dem i historien och krävt kvinnors rättigheter.

Fem standar för olika historiska kvinnor: Mary Moserra, Mary Wollstoncraft, flera kvinnor som nämns på en och samma, Jeanne d'Arc och Florence Nightingale

  Efter första världskriget beslöt Storbritannien att delvis införa rösträtt för kvinnor, men bara om kvinnorna var över 30 år och på vissa andra villkor. För att fira segern arrangerade NUWSS en stor fest för hela rösträttsrörelsen i Queens Hall 1918. Då skötte ASL dekorationerna av festlokalen.
Osynlig ruta
  Eftersom NUWSS aldrig krävt mer än denna begränsade rösträtt för kvinnor, som kritikerna kallat "damrösträtt", och det alltså införts, lades Artists' Suffrage League ner samma år.

P.S.
Förutom Artists' Suffrage League fanns också SA, Suffrage Atelier, som gjorde affischer och illustrationer till alla organisationer inom den brittiska rösträttsrörelsen. Men även enskilda medlemmar i ASL, som Mary Lowndes själv, gjorde arbeten också åt WSPU, Women's Social and Political Union, och WFL, Women's Freedom League.

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Storbritannien
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu