Osynlig ruta
Collage av foton av kvinnor som uppfinnare med texten överst: "Kvinnofrontens förmödrar i fokus" och underst: "Världens uppfinnare"

Här hittar du förmödrar som uppfunnit eller upptäckt något, eller gjort något nyskapande, oavsett inom vilket område det gäller.
Osynlig ruta


Osynlig ruta

Rubrik: Vetenskap & utbildning
Mary Andersson
Uppfann vindrutetorkarna.
Osynlig ruta
Maria Christina Bruhn
Uppfinnare av artilleriteknik.
Osynlig ruta
Eva Ekeblad De la Gardie
Uppfinnare och första kvinnan
i svenska vetenskapsakademien.

Osynlig ruta
Margaret Knight
Uppfinnare redan som barn.
Osynlig ruta
Hedy Lamarr
Uppfann automatiserad frekvenshoppning.
Osynlig ruta
Ada Lovelace
Kvinnan som uppfann grunden för datorprogrammering.
Osynlig ruta
Lise Meitner
Kärnfysikern som inte ville bygga nån bomb.
Osynlig ruta
Eunice Newton Foote
Upptäckte sambandet mellan koldioxidnivåer och växthuseffekten.
Osynlig ruta
Lotte Reiniger
Uppfann teknisken med multiplanskamera för animerad film.
Osynlig ruta

Rubrik: Politik
Hubertine Auclert
Kvinnan som uppfann ordet feminism.
Osynlig ruta
Clara Zetkin
Kvinnan som "uppfann" Internationella kvinnodagens.
Osynlig ruta

Rubrik: Utveckling av vardagen
Melitta Bentz
Uppfann Melitta-filtret för kaffe.
Osynlig ruta
Josephine Garis Cochrane
Diskmaskinens uppfinnare.
Osynlig ruta
Bette Nesmith Graham
Uppfinnaren som älskades av världens alla kontorister.
Osynlig ruta
Aina Wifalk
Uppfinnare av världssuccén rollatorn.
Osynlig ruta

Rubrik: Allt möjligt
Erika Kruukka Aittamaa
Lovikavantens ursprungskvinna.
Osynlig ruta
Nancy M. Johnson
Uppfann glassmaskinen.
Osynlig ruta
Ninni Kronberg
Torrmjölkens uppfinnare.
Osynlig ruta
Elizabeth Magie
Uppfann det första Monopol-spelet.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Blå pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta

Osynlig ruta