Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Eva Andén – den första kvinnan i Sverige som blev advokat,
en häftig, radikal och verkligt "frisinnad" kvinna.

Eva Andén - studentporträtt i guldram

Eva Andén föddes i Uppsala 23 april 1886. Hon var engagerad feminist redan som ung, och det sägs att det var just hennes engagemang för kvinnors och barns rätt, som gjorde att hon efter sin studentexamen 1906 valde att börja läsa juridik vid Uppsala universitet.
Eva Andén i studentmössaOsynlig rutaNär Eva Andén 1912 var färdig med sin juristexamen fick kvinnor ännu inte "sitta ting". Men Eva Andén lyckades ändå ordna så att hon fick jobba ungefär som en tingsnotarie, hos häradshövdingen i Falun. Med sitt betyg därifrån fick hon möjlighet att praktisera på en advokatbyrå.
Osynlig rutaVid den tiden anlitades hon också av LKPR (Landföreningen för kvinnans politiska rösträtt). Hon reste runt i landet och höll föresläsningar för kvinnor om vad lagarna sa om äktenskap, barnavård och fattigvård.
Osynlig ruta1915 tog Eva Andén över en juridisk byrå för kvinnliga klienter. Den hade grundats i Stockholm av Anna Pettersson, som inte var jurist, men kunde mycket om juridik. Tre år senare, 1918, sökte Eva Andén medlemskap i Advokatsamfundet. I protokoll från den 14 mars 1918 antecknades att ”Fröken Eva Andén vore den första kvinnan som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”.
Osynlig rutaDet där med att hon var "fröken" var viktigt. På den tiden fick en gift kvinna inte agera inför rätten om hon inte fått särskilt tillstånd av sin man.
Osynlig rutaEva Andén drev inte bara kvinnofrågor som jurist, hon var också feministiskt organiserad på flera sätt. Hon kämpade för kvinnors rösträtt i LKPR. Hon gick också med i Föreningen Frisinnade Kvinnor när den bildades.
Osynlig rutaNär rösträtt för kvinnor hade genomförts startade Frisinnade Kvinnor tidningen Tidevarvet. Eva Andén var med i redaktionen och hon skrev många artiklar, framför allt om juridiska frågor, inte minst om abort, prostitution och äktenskapslagstiftningen.

Osynlig ruta
Eva Andén med flera  på väg för att rösta 1921.
Eva Andén och de andra kvinnorna på hennes advokatbyrå på väg
att rösta för första gången, söndagen den 16 september 1921.
På baksidan av kortet står det: "På väg till valurnan den 16/9 21.
En av fröknarna samt Ellen voro för unga för röstning och fingo
stanna och vakta kontoret. Främst Katti Starli, Eva Andén,
snett till höger Gunhild Johansson och Lisa Ekedahl. Bakom
Eva Ester Ekberg."
Osynlig ruta
Foto från KvinnSam vid Göteborgs universitet.
Osynlig ruta


Osynlig ruta
Eva Andén i medelåldernOsynlig rutaEva Andén var en starkt engagerad feminist och ju mer en läser om henne, desto mer skulle en vilja veta.
Osynlig rutaOch tack vare att KvinnSam på Göteborgs universitet nu publicerar gamla kvinnotidningar på nätet, kan vi faktiskt läsa några av Eva Andéns många artiklar som publicerades i bland annat Tidevarvet. Fram träder mycket radikal och verkligt frisinnad människa, som ifrågasatte dåtidens moral och kvinnosyn. Redan i början av förra seklet förespråkade hon till exempel fri abort och en radikal äktenskapslagstiftning.
Osynlig rutaIdag är Eva Andén tyvärr nämnd mest för att hon hade så många av dåtidens "kändisar" bland sina kunder. Det var till Eva Andén de vände sig, till exempel författaren Astrid Lindgren när hon som ogift ung kvinna blev med barn med sin chef.
Osynlig rutaOm Eva Andéns personliga liv har vi inte hittat mycket. Det enda vi läst är att hon under lång tid "delade hushåll" med en av sina medarbetare, Lisa Ekedahl, som också finns med på bilden (mitt på sidan) där de går för att rösta för första gången.
Osynlig rutaEva Andén levde ända till 1970, då hon dog vid 84 års ålder.


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu