Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av rösträttsmöte med massor av kvinnor och standar för olika städers FKPR. Längst till höger står Ellen Key i en talarstol och håller tal.

Rubrik: Rösträtt för kvinnor

Nio förstasidor till "Rösträtt för kvinnor" under de år den gavs ut. Huvudet växlar med åren1912 gav LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, ut det första numret av sin tidning Rösträtt för kvinnor. I det allra första numret av tidningen citerade de vad de beskrev som "den franska feministen" Olympe de Gouges från 1789:Symbol med svart ram och fyra nedhängande blad som det står en bokstav i varje: LKPR

"O, kvinnor, vilka hinder som än uppreses framför Eder, det står i Eder makt att övervinna dem. I behöven blott vilja det!

  Tidningen bevakade allt som hände inom rösträttsfrågan, nationellt och internationellt. Men de tog också upp andra frågor som rörde kvinnor – pensioner, arbete, omyndighet, äktenskap, skilsmässa, prostitution, gatufrid, kooperationen, kyrkan, kvinnliga poliser, kvinnliga präster, skolfrågor, kvinnoparti och allt möjligt. Dessutom skrev de bokrecensioner och publicerade noveller och kåserier. I varje nummer rapporterade de också från de lokala föreningarna.
Osynlig ruta
Tidningen Rösträtt för kvinnor utkom varannan vecka, den 1 och 15 varje månad. En helårsprenumeration kostade första året 75 öre, därefter höjdes det till 1 krona och sista året var det uppe i 2 kronor och 50 öre. Lösnummer kostade från början 5 öre, höjdes senare till 6 öre och sista året kostade det hela 15 öre.
Osynlig ruta
  När riksdagen 1919 hade beslutat att faktiskt införa politisk rösträtt för kvinnor las tidningen ner, så 1919 utkom endast 15 nummer.
Osynlig ruta
  Redaktör från starten var Elisabeth Krey, 1913 tog Ester Brisman över, 1915-1916 står ingen redaktör angiven. Från 1917 var Gurli Hertzman-Ericson redaktör och hon avlöstes av Vera von Kraemer som var redaktör under halva 1918 och början av 1919. I de sista numren står ingen som redaktör.

Huvudet, som det såg ut det sista året av tidningen: Rösträtt för kvinnor överst, symbolen inbakad i slingrande blad och texten: "Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak, som en stor sak kan göra för oss." och längst ner står: "Utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt
Avdelare i form av en regnbågsfärgad linje

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Du kan läsa alla nummer av Rösträtt för kvinnor direkt på nätet hos KvinnSam i Göteborg.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Sverige
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu