Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av två kvinnor i halvfigur som ser på varandra och skrattar. Bäffe har hattar, den ena håller upp ett ex av Womans Journal samtidigt som hon håller en drös tidningar på samma arm, hon sträcker ut den andra armen och har en tidning i den handen
Margaret Foley, facklig & kvinnopolitisk aktivist, sålde
Woman's Journal i början av 1900-talet.
Rubrik: Woman's Journal and Suffrage News

Collage av sex tidningsomslag av Woman's JournalWoman's Journal startades som en veckotidning av Lucy Stone och hennes man den 8 januari 1870. Syftet var att nå ut brett för att få många kvinnor att stödja kampen för rösträtt.
Osynlig ruta
Porträttfoton av Lucy Stone och Mary Livermore med deras namn under  Två av de mindre tidskrifter som redan fanns för kvinnors rösträtt – The Agitator och Woman's Advocate – gick då upp i satsningen på den nya tidningen.
Osynlig ruta
  I första numret slog de fast att tidningen skulle "ägnas åt kvinnors intressen; kvinnors utbildnings-, industriella, juridiska och politiska jämlikhet, och särskilt kvinnors rösträtt".
Osynlig ruta
  Först gjordes tidningen av ett redaktionskollektiv. Där ingick Mary Livermore, som givit ut den ena av de mindre tidningarna. Julia Ward Howe ingick också. Senare blev Lucy Stones dotter Alice Stone Blackwell redaktör. Hon fortsatte som redaktör ända fram till 1917.
Osynlig ruta
  Woman's Journal var en fristående tidning, men den stöttade förstås den organisation för kvinnors rösträtt som Lucy Stone varit med och bildat: AWSA, American Woman Suffrage Association.
Osynlig ruta
Tidningen skrev om kampen för kvinnors rättigheter, och särskilt rösträtt, både inom USA och internationellt. Men ibland tog den även upp utbildning, arbetsmarknad, äktenskap och prostitution. Dräktreform skrev den återkommande om. Redan från starten innehöll den också debatter och insändare, den skrev om olika kända kvinnor och rösträttskämpar. Den skrev även om lagstiftning som rörde kvinnor och redovisade ibland domar om exempelvis vårdnadsärenden. Dessutom innehöll den dikter och noveller.
Osynlig ruta
  Trots att det var svårt med ekonomin vägrade Woman's Journal hela tiden att ta in annonser för tobak, alkohol och andra droger.
Osynlig ruta
I USA:s olika delstater infördes lokalt rösträtt för kvinnor vid olika tidpunkter, och i Woman's Journal kommenterade de förstås segrarna i rösträttskampen vartefter de gjordes.
Osynlig ruta


Illustration av kvinna som blir större och större under rubriken "Watch her grow"

Bredvid varje kvinna på bilden står namnen på olika delstater och under kvinnorna står årtalet då lokal rösträtt infördes. Det syns inte på den här lilla, lågupplösta bilden, men först ut var Wyoming, 1869. Wyoming var då dessutom den plats som var först i hela världen med att införa rösträtt för kvinnor.
Osynlig ruta
Från 1879 kunde kvinnor i Boston, Massachusetts, där Lucy Stone bodde då, rösta om vilka som skulle sitta i skolstyrelsen lokalt. Men för att Stone skulle få rösta krävde de valansvariga att hon antog sin mans namn. Lucy Stone vägrade, och nekades att rösta.
Osynlig ruta


Foto av Alice Stone Blackwell som sitter vid ett bord och håller ett ex av Woman's Journal i handen
Lucy Stones dotter Alice Stone Blackwell var redaktör för tidningen
Woman's Journal under hela trettiofyra år.
Osynlig ruta

1910 inledde Woman's Journal ett samarbete med NAWSA,Rockmärke för NAWSA med namnet samt solrosen som symboliserade konferensen i Seneca Falls 1848 och med årtalet i mitten National American Woman Suffrage Association. Deras tidning Progress gick upp i Woman's Journal, och Woman's Journal blev istället NAWSA:s nya officiella tidning. 1912 tillkom underraden i namnet: "and Suffrage News".
Osynlig ruta
  Men NAWSA tycket att det var för dyrt att ge ut tidningen. Så i oktober 1912 upphörde samarbetet och Woman's Journal blev fristående igen.

Woman's Journal gavs ut i 47 år. Men 1917 köptes den upp av Carrie Chapman Catts organisation Leslie Woman Suffrage Commission. Den gick då ihop med andra tidningar och blev The Woman Citizen, som då blev NAWSA:s officiella tidning.
Osynlig ruta
  En kort period i slutet av 1920-talet återtog den nya tidningen det gamla namnet Woman's Journal, innan den slutligen las ner i juni 1931.
Osynlig ruta

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Alla nummer av The Woman's Journal (1870 - 1917) finns att läsa direkt på nätet hos Harvard Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu