Bakgrundspapper uppe

«  1800-talets mer konservativa rösträttsorganisation i USA

Foton av fyra äldre kvinnor, två med typiskt 1800-tals spetshättor, en med glasögon
Några av grundarna av AWSA var Josephine St. Pierre Ruffin, Julia Ward Howe,
Lucy Stone och Frances Ellen Watkins Harper.

Rubrik: American Woman Suffrage Association

American Woman Suffrage Association (AWSA) bildades hösten 1869 ur motsättningarna som hade uppstått inom AERA, American Equal Rights Association.
Osynlig ruta
  Bland de mest drivande för att starta AWSA var Lucy Stone, Frances E.W. Harper, Julia Ward Howe och Josephine St. Pierre Ruffin.
Osynlig ruta
  Organisationen var öppen för både kvinnor och män och stod nära det konservativa Republikanska partiet. Redan vid starten bestod de av folk från tjugoen stater. Ordförande blev en man,Rockmärke med texten Votes for Women mot gul botten, runt om är gula stjärnor mot blå botten författaren Harriet Beecher Stowes bror pastor Henry Ward Beecher.
Osynlig ruta
AWSA drev rösträtt för kvinnor, men de förespråkade samtidigt förslaget enligt 15th Amendment, att svarta män skulle ges rösträtt. AWSA ansåg att om svarta män tilldelades rösträtt, kunde det ses som ett steg på väg mot att rösträtt sedan skulle kunna införas även för kvinnor (oavsett etnicitet). Medan AERA hade förespråkat federal rösträtt, alltså för alla stater samtidigt, drev AWSA krav på rösträtt stat för stat.
Osynlig ruta
  AWSA var en renodlad rösträttsorganisation, som menade att krav på exempelvis rätt till skilsmässa skulle skada kampen för rösträtt. AWSA riktade sig till lagstiftare/politiker, för att få dem att se hur viktigt det var att införa rösträtt för kvinnor. De betonade att rörelsen inte var "anti-man", utan att män också skulle vinna på att rösträtt för kvinnor infördes. De satsade på lobbyarbete, föreläsningar och namninsamlingar.
Osynlig ruta
  AWSA:s fokus endast på rösträtt och att organisationen inte sågs som radikal, och därmed inte provocerande, var säkert skäl till att den först var större än NWSA. Men med tiden vände det.
Osynlig ruta
Omslag till de tre tidningarna Women Voter, Maryland Suffrage News och Western Woman VoterOmslag till tidningen Women's Journal 18701870 startade Lucy Stone och hennes man också tidningen Women's Journal. Den blev inte formellt AWSA:s tidning, utan drevs av paret Stone, men den var förstås närstående AWSA och spred information om organisationen. Under 1880-talet började även Lucy Stones dotter Alice Stone Blackwell att jobba med tidningen, och hon blev sedan redaktör för den.
Osynlig ruta
  AWSA:s arbete rapporterades också i lokala tidningar, som antingen var fristående eller hörde till lokalföreningen, som Woman Voter i New York, Maryland Suffrage News i Baltimore och The Western Woman Voter i Seattle.
Osynlig ruta
Under 1880-talet försökte Lucy Stone och Alice Stone Blackwell att arbeta för att få till en sammanslagning mellan de stora rösträttsorganisationerna i USA. 1887 inledde de träffar med Susan B. Anthony och Rachel Foster från NWSA, National Woman Suffrage Association, för att planera en sammanslagning.
Osynlig ruta
  Först 1890 blev den av, då AWSA och NWSA gick samman i NAWSA, National American Woman Suffrage Association.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
 Pil åt vänster Till tema rösträtt USA
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-06-29

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu