Bakgrundspapper uppe

« Den kanske mest inflytelserika rösträttstidningen i USA

Collage av omslag till The Woman Citizen i bakgrunden och i förgrunden ett foto av Carrie Chapman Catt
Rubrik: The Women Citizen

The Woman Citizen startades i USA 1917 genom att den gamla tidningen The Woman's Journal köptes upp av Carrie Chapman Catts organisation Leslie Woman Suffrage Commission.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Miriam Leslie med hennes namn underomslag till sex nummer av tidningen The Woman Citizen från olika år  Bakgrunden var att tidningsutgivaren Miriam Leslie vid sin död hade skänkt ett stort arv till kampen för kvinnors rösträtt, via Carrie Chapman Catt. För att hantera arvet skapade Chapman Catt då Leslie Woman Suffrage Commission.
Osynlig ruta
  Samtidigt som organisationen övertog Woman's Journal slogs tidningen ihop med The Woman Voter, som var tidning för WSP, Woman Suffrage Party, och National Suffrage News, som då var nyhetsblad för NAWSA, National American Woman Suffrage Association. Tillsammans blev de tre tidningarna: The Woman Citizen, som då blev NAWSA:s officiella tidning.
Osynlig ruta
  Det var egentligen en helt ny tidning, men de hade hela tiden som försäljningsargument att tidningen hade startats redan 1870 (då Women's Journal hade startats). Under vissa perioder lyftes det till omslaget, direkt under tidningens namn.
Osynlig ruta
The Woman Citizen blev den mest inflytelserika av alla amerikanska rösträttstidningar, för den nådde ut runt om i hela USA. Dessutom fick den stor påverkan eftersom den varje vecka skickades ut helt gratis till alla medlemmar i USA:s kongress.
Osynlig ruta
  Redaktör var Rose Young, men som medredaktör hade hon Alice Stone Blackwell, som varit redaktör för Woman's Journal i 34 år.
Osynlig ruta
  Fokus för tidningen var förstås kampen för rösträtt, nationellt och internationellt. Men den tog också upp andra frågor som var viktiga för kvinnor. Förutom politiska frågor skrev tidningen även om exempelvis mode och trädsgårdsarbete.
Osynlig ruta
Rockmärke för League for Women Voters med blå bakgrund, en blomma och något mer otydligt på1920 infördes rösträtt för kvinnor i USA. NAWSA omorganiserades då till LWV, League of Women Voters. Tidningen förklarades som fristående, som skulle bevaka allt som hände i kvinnokampen.
Osynlig ruta
  Efter det gjordes tidningen av Carrie Chapman Catt, Alice Stone Blackwell och Virginia Roderick, med Roderick som ansvarig redaktör. Samtidigt körde de en intensiv kampanj för att få prenumerationer. 1924 var de uppe i 20 000 ex.
Osynlig ruta
  Men kostnaden för att producera tidningen hade ökat allt mer, samtidigt som arvet efter Miriam Leslie hade börjat gå åt, så 1924 började tidningen komma ut varannan vecka, och 1925 blev det en månadstidning. 1927 återtog tidningen namnet The Woman's Journal.
Osynlig ruta
  I juni 1931 las tidningen slutligen ner.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Enstaka nummer av The Woman Citizen (1917 - 1921) finns att läsa direkt på nätet hos Haiti Trust Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-02-07

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu