Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av en grupp kvinnor, sittande och stående. Av kläderna framgår att de inte är fina damer, och att det är runt sekelskiftet 1800-1900-tal
Kvinnor i Bodø Socialdemokratiske Kvindeforing 1916.
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Rubrik: Arbeiderpartiets Kvindeforbund

Den första kvinnoföreningen som bildades inom DNA, Det Norske Arbeiderpartiet, var Bergen Kvindelige Arbeiderforening 1894. Året därpå startade Arbeiderpartiets Kvindeforening i Kristiania (som Oslo hette då). De krävde 8 timmars arbetsdag, och Kristiania-föreningen tog initiativ till det första stora demonstrationståget för kvinnors rösträtt som genomfördes på 17 maj 1899.
Osynlig ruta
Porträttfoto av en kvinna som ser rakt in i kameran. Under texten står: Gunhild ZienerPorträttfoto av kvinna från sekelskiftet 1900. Hon har håret uppsatt och tittar snett åt höger. Under bilden står: Martha Tynaes  1901 gick de lokala grupperna samman i Arbeiderpartiets Kvindeforbund. Det bestod då dels av de kvinnoföreningar som hunnit startas inom partiet, dels av fackföreningar som exempelvis Kvindelige fyrstikkarbeideres forening, som hade bildats i samband med kvinnostrejken 1889. Först 1909 blev det ett i verklig mening rikstäckande förbund, med lokala organisationer över hela landet.
Osynlig ruta
  Bland initiativtagarna fanns Gunhild Ziener, som blev första ordförande, samt Martha Tynæs, som tog över som ordförande efter henne. Omslag till två tidningar: Kvinden och ArbeiderkvinnenSyftet var att "verka för kvinnornas sociala och politiska frigörelse". 1909 startade de tidningen Kvinden (som senare bytte namn till Arbeiderkvinnen), med Fernanda Nissen som redaktör.

Foto av en grupp kvinnor i en skog, några sittande, andra stående. Bakom dem står ett stort standar, dubbelt så högt som någon kvinna.
Medlemmar av Oslo kvinnoförening på utflykt till Simensbråten sommaren
1896. På fanan står bland annat: Kvinnor i alla länder, förenen eder.
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Osynlig ruta

Genom basarer, handarbetsförsäljning och insamlingar bidrog de med pengar till partiet. De ägnade sig också åt folkbildning och upplysning, höll föredrag för arbetarkvinnor, agiterade för facklig kamp och sociala rättigheter, och de stöttade aktivt kvinnors fackliga organisationer i kamp för högre löner och bättre arbetsförhållanden.
Osynlig ruta
  Med ekonomiskt stöd av LO hade Kvinnenes Kontor öppnat 1909. Det var först en egen förening, som fungerade som ett slags samorganisation till stöd för kvinnors fackföreningar. 1911 organiserades det in under Arbeiderpartiets Kvindeforbund.

Foto av fyra kvinnor i kläder typiska för sekelskiftet runt 1900. Tre sitter vid ett bord, en står. En kvinna tittar i en bok, de andra ser in i kameran
Mathilde Olsen, Hanna Adolfsen, Anna Pleym och Helga Thorsen
(senare Nitteberg) på Kvinnenes Kontor till stöd för facken.
Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Osynlig ruta

  Kvinnoförbundet drev även bostads- och skolpolitik, krav på preventivmedel, sexualupplysning och mödravårdsersättning för ensamstående mammor. De drev dessutom rätt till abort. I krav på allmän rösträtt även för kvinnor samarbetade de ofta med LKSF, Landskvinnestemmerettsforeningen.
Osynlig ruta
  1913 infördes allmän rösträtt för kvinnor i Norge. I och med första världskriget fokuserade kvinnoförbundet sedan även på fredsarbete, och kamp mot de ökande matpriserna.
Osynlig ruta
Efter första världskriget gick arbetarpartiet 1919 med i Komintern, den internationella sammanslutningen för kommunistiska och socialistiska partier. Men partiet var långt ifrån enigt om den nya politiken, så det ledde till flera splittringar. En första utbrytargrupp ur partiet bildade NSA, Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. Flera av de kvinnor som varit mest drivande i kvinnoförbundet gick över till det nya partiet, däribland både Fernanda Nissen, Martha Tynæs och Gunhild Ziener. Tillsammans med en fjärdedel av det gamla kvinnoförbundets medlemmar bildade de istället Norges Socialdemokratiske Kvinneforbund.

Foto av massor av kvinnor som sitter i en stor sal vid långa bord. Alla har papper framför sig på borden
Landsmöte i Arbeiderpartiets Kvindeforbund 1918.
Osynlig ruta

  Samtidigt hade Komintern börjat driva att det inte skulle få finnas några självständiga kvinnoförbund, utan eventuella kvinnoföreningar måste vara en del av partiernas organisation. Därför upplöstes Arbeiderpartiets Kvindeforbund 1923. Många lokala kvinnoföreningar fortsatte sitt arbete, men det samordnas då av ett Kvinnesekretariat (av både män och kvinnor) som var direkt underställt partistyrelsen.
Osynlig ruta
  Andra av de lokala kvinnoföreningarna gick med i NKP, Norges Kommunistiske Parti, i en utbrytning från DNA 1923.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-07-31

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu