Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Onsdagen den 26 september 2018

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta Logotype: DEBATT

Kvinnofronten är en partipolitiskt obunden organisation, men nyhetsbrevet är förstås öppet för debatt om partiernas inställ- ning när det gäller feminism. Här skriver Gerda Christenson om sin reaktion på Feministiskt Initiativs partiprogram.
Osynlig ruta

Debatt
Rubrik: Feministiskt Initiativ motarbetar kvinnojoursrörelsen - hur ser de på folkrörelser egentligen?
Jag har just läst Feministiskt Initiativs partiprogram. Och jag blev helt ställd när jag kom till kapitlet "G.2 Socialtjänsten och kvinno- och tjejjourernas roller".
Osynlig ruta
MÄNS VÅLD NÄMNS INTE
Osynlig ruta
I andra avsnitt i programmet skriver de om mäns våld, men i avsnittet om jourerna nämns inte mäns våld, istället skriver de om "våld i nära relationer".
Osynlig ruta
  De berömmer först kvinnojoursrörelsen för att den gjort mycket gott genom åren, men skriver att den nu har "genomgått en professionaliseringsprocess". Sen kommer
Fi:s krav. Det första kravet är:
Osynlig ruta
"• Fi ska verka för att alla kvinnojourer, tjejjourer, killjourer och ungdomsjourer som uppfyller socialstyrelsens kvalitetskriterier garanteras statligt ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader samt lön för minst 2-3 heltidsanställda (beroende på omfattning av verksamhet). Särskilt skyddade boenden behöver ges stöd att expandera."
(Min betoning)
Osynlig ruta
  Fi kräver alltså att Socialstyrelsen ska avgöra vilka jourer som ska få bidrag!?
Osynlig ruta
KROKBEN FÖR JOURERNA
Osynlig ruta
Jag tänker inte ens gå in på att Fi så ogenomtänkt likställer "kvinnojourer, tjejjourer, killjourer och ungdomsjourer", och vilka som utsätts för vilket förtryck, för här finns det annat, som alla kanske inte genomskådar.
Osynlig ruta
  För att förstå vad det innebär att Socialstyrelsen ska avgöra, behöver en antagligen veta hur den nuvarande alliansregeringen har gjort om hela systemet med stöd till kvinnojourerna. (Kolla länkarna under artikeln om du vill läsa mer om det!)
Osynlig ruta
Kort sammanfattning: Kvinnojourernas arbete ska delvis räknas som socialtjänst, där de ska tvingas att föra journaler på stödsökande kvinnor och göra det enligt socialtjänstens regler, journaler som jouren sen måste lämna ut till socialtjänsten.
Osynlig ruta
Det ekonomiska stödet till jourerna riskerar att i fortsättningen bara gälla skyddat boende, och inte förebyggande arbete, telefonjourer och opinionsarbete (feministiskt påverkansarbete).
Osynlig ruta
  ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige) driver att kvinno- och tjejjourerna ska få ekonomiskt stöd utifrån det som de faktiskt gör, idag. I en intervju jag gjorde om den här utvecklingen med Roks ordförande Angela Beausang för nåt år sen pratade hon om hur kvinnomiss- handel är ett världshälsoproblem och inget som vi kommer till rätta med genom "behandling" av utsatta kvinnor.
Osynlig ruta
  "Sexuellt våld mot kvinnor finns överallt omkring oss; har vi inte varit själva varit utsatta för misshandel, våldtäkt eller andra övergrepp, så har vi vänner, släktingar eller arbetskamrater som har.
Osynlig ruta
  – Det är inget som du kan sitta med en socialtjänst och klappa kvinnor på huvudet med."

Osynlig ruta
  Så hur i helsefyr kan Fi driva alliansens politik mot kvinnojoursrörelsen?!?
Osynlig ruta
GLÖM FOLKRÖRELSERNA?
Osynlig ruta
Kanske deras krav nummer två under denna punkt i Fi:s partiprogram avslöjar mer om var de står:
Osynlig ruta
"• Fi ska verka för att personal och alla ideellt verksamma vid jourerna har tillgång till handledning av professionella med adekvat högskoleutbildning."
(Min betoning)
Osynlig ruta
  Min första reaktion blev: Har Fi aldrig hört talas om forskning om vad misshandlade kvinnor tycker om stöd de får? Där hamnar kvinnojourerna i topp, för att det är de som verkligen ger stöd, medan Socialtjänsten hamnar i absoluta botten, som de mest okunniga i fråga om kvinnomisshandel (med domstolar och polis däremellan).
Osynlig ruta
  Sett ur misshandlade kvinnors perspektiv är det alltså kvinnojourerna som borde handleda Socialtjänsten och inte tvärtom!
Osynlig ruta
  Min nästa tanke blev att Fi:s krav måste vara så långt ifrån en feministisk analys som en kan komma. Och jag tycker att de visar en skrämmande syn på folkrörelser/professionalitet över huvud taget.
Osynlig ruta
  Fi verkar ha grundsynen att akademisk utbildning automatiskt gör folk klokare och bättre på att hantera saker. Men folkrörelser uppstår bland annat för att samhällets professionella inte lyckats – eller vill – hantera det som folkrörelsen tar itu med. Det är inte eventuell högskole- utbildning som avgör om du har en politisk förståelse. Som jag personligen ser det, är det alltför ofta snarast tvärtom.
Osynlig ruta
  Den kunskap folkrörelserna har bygger på konkreta erfarenheter inom ens område, som medlemmarna sen tillsammans har skapat en analys och en handlingsplan ur. Det Socialtjänsten gör är att behandla symtom.
Osynlig ruta
SYSTERSKAP
Osynlig ruta
Kvinno- och tjejjourernas styrka är ju att de inte sysslar med välgörenhet, utan systerskap. Det är inte som Socialtjänstens vi-och-dom-tänkande, utifrån "behandlare" respektive "de" utsatta. Feminister driver politisk kamp för förändring.
Osynlig ruta
  Häromveckan berättade min kompis Ida Ali Lindqvist i Malou Efter Tio på tv om när hon levde i ett misshandels- förhållande. Stark och häftig satt hon där och berättade om hur hon kunde vara just stark och samtidigt bli så utsatt. Det är den stora grundläggande skillnaden: Socialtjänsten vill hjälpa kvinnor att ta sig ur en våldssituation, men vi feminister vill dessutom peppa varandra att se vars och ens egen styrka, så att vi kan börja jobba feministiskt mot våldet också.
Osynlig ruta
  Som Åsa i Kvinnofronten har uttryckt det: Att vara offer är ingen personlig egenskap. Vi feminister har helt enkelt en syn på misshandel som förtryck.
Osynlig ruta
INGEN FEMINISM
Osynlig ruta
Genom att ställa såna krav som de gör, väljer Fi bort det feministiska och ställer sig bakom socialtjänstens syn på misshandlade kvinnor.
Osynlig ruta
  Det är helt enkelt förjävligt.

Gerda Christenson
Osynlig ruta

Citat ur texten: Sett ur misshandlade kvinnors perspektiv är det alltså kvinnojourerna som borde handleda Socialtjänsten och inte tvärtom.

LÄS MER:
- Om nya regler för stöd till jourerna
- Om skillnader mellan kvinnojourer och välgörenhet
- Feministiskt Initiativs partiprogram, antaget 2013

DEBATTEN FORTSÄTTER
Osynlig ruta
Linnéa Bruno från Feministiskt Initiativ har svarat Gerda Christenson, som i sin tur har svarat Linnéa Bruno.

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2018