Bakgrundspapper uppe

« Tillbaka

Logotype för tidningen, med en illustration av en kvinna och en man som sitter på var sin tron med en jordglob mellan sig. På den och på sidorna om dem står oläsliga citat. Allt är omringat av utsmyckande band och på det översta står texten: Women's Franchise
Rubrik: Women's Franchise

Bilder av omslag till fyra nummer av tidningen Women's FranchiseWomen's Franchise var en rösträttstidning som gavs ut av John E. Francis, som var förläggare och medlem i Men's League for Women's Suffrage. Det var en organisation för de män som ville stödja rörelsen för kvinnors rösträtt i Storbritannien. Women's Franchise betyder just kvinnors rösträtt eller kvinnors medborgarrätt.
Osynlig ruta
  Women's Franchise gavs ut varje vecka med start i juni 1907. Den spred information om kamp för kvinnors rösträtt i allmänhet, men framför allt om organisationerna NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies, och WSPU, Women's Social and Political Union – samt förstås om Men's League for Women's Suffrage.
Osynlig ruta
  Tidningen skrev även om rösträttskampen i andra länder och ibland argumenterade den om varför kvinnors rösträtt var så nödvändig. Men den var i första hand ett nyhetsbrev med rapporter om vad de olika organisationerna gjorde.
Osynlig ruta
Från början tyckte Millicent Garrett Fawcett, som var ledare för NUWSS, att Women's Franchise var så bra att hennes organisation inte behövde ha någon egen tidning. NUWSS stöttade därför Women's Franchise ekonomiskt. Men när tidningen 1908 började skriva även om WFL, Women's Freedom League, blev Garrett Fawcett irriterad – eftersom WFL var alldeles för radikala för hennes smak.
Osynlig ruta
  1909 hade hon fått nog, och krävde av John E. Francis att tidningen genast skulle sluta skriva om WFL. Men han svarade att själva poängen med hans tidning var att visa de olika delarna av rösträttsrörelsen, så han vägrade att utesluta WFL. Då beslöt Garrett Fawcett att NUWSS inte längre skulle stödja tidningen, utan starta en egen: The Common Cause.
Osynlig ruta
  Resultatet blev att Women's Franschise las ner i oktober 1909.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Alla nummer av Women's Franchise (1907 - 1909) finns att läsa direkt på nätet hos The Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-30

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu