Bakgrundspapper uppe

« Inflytelserik och långlivad rösträttstidning i USA

Tidningshuvud för The Woman's Tribune med ett färglagt porträttfoto av Clara Bewick Colby
Rubrik: The Woman's Tribune

The Women's Tribune var rösträttstidning som kom ut varannan vecka från 1883. Den startades av Clara Bewick Colby, som framställde den i sitt hem i Beatrice i Nebraska. Tidningen blev till att börja med organ för en lokal organisation för kvinnors rösträtt, Nebraska Woman Suffrage Association, som Clara Bewick Colby varit med och startat.
Osynlig rutaOmslag till två nummer av The Woman's Tribune
  Men tidningen blev snabbt populär över hela USA, och ganska snart blev The Woman's Tribune den viktigaste nationella tidningen för kvinnors rösträtt. Den blev aldrig formellt tidning för NWSA, National Woman Suffrage Association, men många såg den som det. Det gällde även de mest ledande rösträttskvinnorna i NWSA, som Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton. Cady Stanton sa att det var "den bästa rösträttstidning som någonsin publicerats".
Osynlig ruta
  För att ha råd att ge ut tidningen gjorde Clara Bewick Colby allt själv, hon var redaktör, typograf och korrespondent. Men andra skrev förstås också i tidningen, inklusive kända feminister som Elizabeth Cady Stanton, Belva A. Lockwood och Francis Power Cobbe.
Osynlig ruta
Som undertitel hade tidningen: Equality Before The Law (Likhet inför lagen), men den skrev om så mycket mer än det. Den drev kvinnors rösträtt, men den satte också rösträtten i ett sammanhang och tog upp alla möjliga frågor som rörde kvinnor. Barnuppfostran, klädreform, lika lön oavsett kön, svarta kvinnors villkor och kvinnor i ursprungsbefolkningen hörde till allt det som tidningen bevakade. Den informerade om rösträttskampen i världen och hade även annan internationell bevakning.
Osynlig ruta
  Dessutom innehöll tidningen bokrecensioner, poesi, matrecept och reklam. Och den hade återkommande kampanjer för rösträtt i form av namninsamlingar med mera.
Osynlig ruta
  Vid särskilda tillfällen, som under den stora internationella konferensen då ICW, International Council of Women, bildades i Washington 1888, gav Clara ut tidningen varje dag, och hon fortsatte med det när NWSA höll sin nationella kongress där veckan därpå. Det var första gången en tidning som gavs ut av en kvinna kom ut dagligen i USA, och det blev tidningens höjdpunkt.

Foto av sju stående och sex sittande kvinnor i typiska 1800-talsklänningar. Flera har hatt. Alla ser in  i kameran
Deltagare vid konferensen för ICW, International Council of Women, i
Washington 1888, då The Woman's Tribune utkom varje dag.
Osynlig ruta

Men när de stora nationella rösträttsorganisationerna gick ihop 1890 och bildade det gemensamma NAWSA, National American Woman Suffrage Association, fick The Women's Tribune inte bli den nya organisationens tidning. Det blev istället The Woman's Journal. Det att tidningen plötsligt inte längre sågs som den viktigaste rösträttstidningen fick till följd att The Woman's Tribune förlorade många prenumeranter vartefter.
Osynlig ruta
Omslag till boken The Woman's Bible i orange med svart text  I samband med konflikten om Elizabeth Cady Stantons bok The Woman's Bible, då NAWSA tog offentligt avstånd från boken och inte publicerade något mer av Cady Stanton, fortsatte The Woman's Tribune att publicera hennes texter. Cady Stantons självbiografi gick som följetong i tidningen, och det gjorde även The Woman's Bible. Clara Bewick Colby var dessutom en av de övriga skribenterna av den boken. The Woman's Tribune fortsatte då att driva den radikalare feministiska politik som NWSA stått för fram till att NAWSA bildades.
Osynlig ruta
Redan 1889, när Clara Bewick Colbys man fick arbete i Washington, hade Clara börjat resa mellan hemmet i Beatrice och Washington, och publicerade tidningen där hon just då befann sig. Men 1892 bosatte hon sig helt i Washington. 1904 flyttade hon till Portland i Oregon och gav ut tidningen därifrån fram till 1909.
Osynlig ruta
  Men det blev allt svårare att få The Woman's Tribune att gå ihop ekonomiskt. 1909, efter 26 år, lade Clara Bewick Colby ner tidningen.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna På nätet finns många resurser där de flesta nummer av The Woman's Tribune kan läsas, men vi har inte hittat någon som är gratis.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-06-24

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu