Bakgrundspapper uppe

« Radikal dansk facklig kvinnotidskrift

Logga (huvud) till första numret av Kvindernes Oplysningsblad
Rubrik: Kvindernes Oplysningsblad - Arbejderkvindernes Oplysningsblad - Arbejderkvinden

Kvindernes Oplysningsblad startades av Arbejderkvindernes Oplysningsforening (AO) i Danmark 1925. Tidningen bytte namn flera gånger, först till Arbejderkvindernes Oplysningsblad 1929 och sedan till Arbejderkvinden 1933.
Osynlig ruta
Fyra omslag till olika nummer av Kvindernes Oplysningblad  Den startade som en månadstidning, men det var lite olika hur ofta den kom ut genom åren. Den var också tänkt vara 8 sidor, men ibland var det bara 4. Upplagan var som mest 4 000 ex.
Osynlig ruta
  Redaktör var Marie Nielsen, utom en period under 1930 då hon var sjuk, och ersattes av Margarethe Mathiasen som redaktör.
Osynlig ruta
Tidningen fungerade både som utåtriktad tidning och organ för interndebatt. Den fokuserade på fackligt material, sexualfrågor, sociala frågor och utrikespolitiskt material.
Osynlig ruta
  Det sociala materialet vände sig ofta till de kvinnor som var ensamförsörjare och handlade om boendefrågor, prisökningar, socialförsäkringar och liknande.
Osynlig ruta
  AO var den första organisationen i Danmark som krävde rätt till abort, och därmed blev tidningen den första tidning som krävde det. Mycket av materialet i tidningen handlade om sexualpolitik, de krävde också att fosterfördrivning (abort) skulle avkriminaliseras och att skolorna skulle införa sexualundervisning.
Osynlig ruta
  När AO ombildades och sedan las ner 1934, las även tidningen ner.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Några enstaka nummer av Kvindernes Oplysningsblad finns att läsa på Arbejdermuseets i Köpenhamn webb.

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-20

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu