Bakgrundspapper uppe

«  Radikal dansk organisation för arbetarkvinnor

Foto av massor av kvinnor och några barn, varav många håller i en strejktidning. Alla har hattar och kappor på sig.
Arbeterskor läser strejktidningen vid en av strejkerna 1930.

Rubrik: Arbejderkvindernes Oplysningsforbund

Arbejderkvindernes Oplysningsforbund (AO) startades våren 1925 som Arbejderkvindernes Oplysningsforening i Köpenhamn. Initiativtagare var bland andra Marie Nielsen och Inger Gamburg. Den senare blev organisationens ordförande.
Osynlig ruta
Foto av kvinna med glasögon, som ser in i kameran. Under bilden står: Inger Gamburg  De var aktiva i fackliga KAD, Kvindeligt Arbejderforbund Danmark, och AO blev som en fristående påtryckningsgrupp till KAD. Men de vände sig till alla arbetarkvinnor, inte bara de inom KAD. Organisationen beskrev det som att alla arbetande kvinnor var välkomna, oavsett om "vi är socialdemokrater, kommunister eller partilösa".
Osynlig ruta
  AO startade alltså i Köpenhamn, men fick sedan minst tolv lokalavdelningar över landet. Sommaren 1930 genomförde Marie Nielsen och Inger Gamburg en mötesturné till 24 städer i Danmark, vilket fick till Foto av mörkhårig kvinna med mittbena som ser in i kameran. Under bilden står: Marie Nielsenföljd att flera lokala gruppen startades. Det var när organisationen växte som den bytte den namn från förening till förbund.
Osynlig ruta
Foto av omslag till tidningen Kvindernes Oplysningsblad  Redan från början startade de också en månadstidning, Kvindernes Oplysningsblad, med Marie Nielsen som redaktör.

Osynlig ruta
Eftersom det finns så få foton av Marie Nielsen och Inger Gamrud tillgängliga har vi fått sätta in de bilder vi hittat. I verkligheten var Marie nästan tjugo år äldre än Inger.
Osynlig ruta

AO:s huvudområden var fackligt arbete och sexualpolitik. De ordnade medlemsmöten, offentliga möten, demonstrationer, namninsamlingar och stöd till strejker.
Osynlig ruta
  Förutom all annan verksamhet arrangerade de fester, filmaftnar, skogsturer och olika insamlingar till verksamheten.
Osynlig ruta
  Fackligt var lika lön oavsett kön den stora frågan, men också att lönerna inom kvinnoyrken skulle uppvärderas över huvud taget. AO förklarade hur kvinnors huvudansvar för hem och barn påverkar kvinnors villkor på arbetsmarknaden, vilket inte andra gjorde i Danmark på den tiden.
Osynlig ruta
  De visade också på hur löner, arbetsvillkor och ansvar för hemmet hörde ihop med kvinnors barnafödande. Sexualpolitiskt var det därmed sexualupplysning och rätt till abort som var huvudteman. AO var den första danska organisation som krävde kvinnors rätt till självbestämd abort. De krävde också obligatorisk sexualupplysning i folkskolan, avskaffande av straff för fosterfördrivning (abort) och allas rätt till information om preventivmedel.

Foto av kvinnor och män som står på rad och håller i barnvagnar med barn i, några större barn står runt omkring. Några har plakat, flera har papper med text på barnvagnarna
Barnvagnsdemonstration till stöd för abortläkaren Leunbach, som arbetade
på Arbejderkvindernes Oplysningsforbunds sexualklinik.
Osynlig ruta

1930 slog de fast tre punkter för sitt fackliga program: lika lön för lika arbete, 7 timmars arbetsdag och vilopauser varje timme för arbete vid löpande band, samt stöd till arbetarkvinnors moderskap.
Osynlig ruta
  1932 startade AO tillsammans med WLSR, World League for Sexual Reform, en sexualklinik i Köpenhamn där kvinnor utan kostnad kunde få sexualupplysning och information om preventivmetoder och preventivmedel.
Osynlig ruta
På landsmötet 1934 beslöts att AO skulle organiseras om till Kvindernes Samvirke, som skulle fokusera på arbete mot den växande fascismen. Men därefter förde organisationen en tynande tillvaro innan den las ner.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-07-15

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu