Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Logotyp för Tjänarinne-Bladet. Förutom titeln står där: "Alla för varandra" och "Utgivet af Stockholms Tjänarinneförening. Allt är omringat av ett träd med blad uppåt.
Rubrik: Tjänarinne-Bladet

Tjänarinne-Bladet började ges ut 1905 som tidning för Stockholms Tjänarinneförening. Det var en fackförening som organiserade kvinnor som arbetade i hemmen, som exempelvis jungfrur, pigor, tjänarinnor och tjänsteflickor. Föreningen hade startats av Kvinnornas Fackförbund 1904.
Osynlig rutaOmslag till tidningen Tjänarinne-Bladet
  Tidningen gavs ut under endast fyra år, till och med 1908. Den kom ut 4-6 gånger om året (ibland med dubbelnummer), utom det första året då det bara kom två nummer. Priset var först 5 öre, sedan 10 öre. Helårsprenumeration kostade 35 öre, sedan 40 öre.
Osynlig ruta
Foto av två pigor i uniform som står bakom en kock som sitter. Alla tre kvinnorna ser in i kameran.  Tidningen hörde till Stockholms Tjänarinneförening, men i takt med att liknande föreningar bildades på andra orter skrev tidningen om dem också. Dessutom skrev de om motsvarande föreningar och om tjänarinnors villkor i Danmark, Holland, Amerika, Nya Zeeland, Australien, Frankrike, Tyskland och Ryssland.
Osynlig ruta
  De stöttade också andra föreningar, till exempel uppmanade de i tidningen sina läsare att gå med i Kooperativa Syfabriken Linnéa, för att stötta de sömmerskor som bildat kooperativet.
Osynlig ruta
  I tidningen fanns också debattartiklar, berättelser ur vardagen och noveller.
Osynlig ruta
  Förutom föreningens medlemmar skrev även feminister som Anna Lindhagen och Frigga Carlberg i tidningen.
Osynlig ruta
  Idag finns alla nummer av Tjänarinne-Bladet att läsa på nätet hos Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Tidningen kan visa oss som lever idag hur tjänarinnorna hade det på den tiden, om arbetsförhållanden, arbetstider och vardagsvillkor.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Läs alla nummer av Tjänarinnebladet hos Arbetarrörelsens Arkiv och Biobliotek.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-22

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu