Bakgrundspapper uppe

« Tidning för National Association of Colored Women's Clubs

Collage av tidningshuvud till The National Association Notes och en illustration av Mary Church Terrells huvud i profil
Rubrik: The National Association Notes

The National Association Notes startade 1897 som ett 4-sidigt nyhetsbrev som kom en gång i månaden från NACW, National Association of Colored Women. Men efter några år hade den blivit en 16-sidig månadstidning.
Osynlig ruta
Foto av kvinna som ser snett framåt, under bilden står: Margaret Murray Washington  I egenskap av ordförande i NACW blev Mary Church Terrell ansvarig, och redaktör var Margaret Murray Washington, som stannade på den posten fram till 1912. Förutom redaktören skrev en mängd medlemmar i tidningen, bland andra Mary Burnett Talbert, Jpsephine Silone Yates, Adella Hunt Logan och Mary Elizabeth Jackson.
Osynlig ruta
  Först innehöll tidningen endast text, men från 1904 började de även publicera foton och illustrationer.
Osynlig ruta
Fyra omslag till National Association Notes och The National Notes. Det främsta har ett foto på omslagetKvinnors rösträtt fanns med i varje nummer av tidningen, men den handlade om så mycket mer. Den tog upp barns villkor, med återkommande krav på daghem och lekskolor. Den drev sociala reformer, skrev om svarta hushållsarbetande kvinnors villkor, krävde tjejers och kvinnors rätt till utbildning och yrkesarbete, och drev kamp mot barnarbete, som var utbrett då. Den tog upp rasdiskriminering i rösträttsrörelsen, kritiserade lagen om segregation på tåg, och kampanjade mot lynchningar. Dessutom diskuterade den kvinnors hälsa, kvinnor i politiken, nykterhet, moralfrågor, dräktreform och samhällets olika könsnormerna för kvinnor respektive män.
Osynlig ruta
  Förutom allt det publicerade den dikter och citat ur litteratur, och skrev om musik. Ibland hade tidningen en litteraturtävling. Den informerade om aktuell forskning och skrev om historiska förmödrar, och nästan i varje nummer berättade den om någon framstående svart kvinna i det dåtida samhället.

Foto av 16 kvinnor som står i en trappa upp till en byggnad bakom dem. Alla har stora hattar och gammaldags kläder med långa kjolar
Margaret Murray Washington blev 1914 ordförande i NACW. Här står hon
tillsammans med en grupp NACW-kvinnor i Jacksonville i Florida.
Osynlig ruta

Osynlig rutaBronsmärke för NACW med klättrande kvinnor och orden "Lifting as We ClimbTidningen rapporterade också regelbundet från de olika lokala klubbarna runt om i landet. När NACW höll större konferenser kunde hela nummer av tidningen ägnas åt rapporter från dem. En av de viktigaste uppgifterna för tidningen var uttalat att visa hur gemensam kamp är styrka.
Osynlig ruta
  Den som tog över som redaktör efter Margaret Murray Washington 1912 verkar ha varit Myrtle Foster Cook. Men vilka som var senare redaktörer känner vi inte till.
Osynlig ruta
Trots att den kom ut under närmare ett helt sekel är det svårt att hitta information om tidningen. Den fortsatte heta National Association Notes fram till 1922, och bytte sedan namn till The National Notes. Under det namnet fortsatte den att ges ut till åtminstone 1991 – så länge verkar i alla fall nummer av tidningen finnas bevarade enligt en sammanställning för Department of Women’s Studies, State University of New York.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Några nummer av The National Association Notes finns att läsa på nätet hos Library of Congress.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Dulcie Straughan: "Lifting as We Climb": The Role of The National Association Notes in Furthering the Issues Agenda of the National Association of Colored Women, 1897-1920. University of North Carolina 2006.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-07-01

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu