Bakgrundspapper uppe

« Kortlivad men intensiv påverkare och provokatör

Bruntonade porträttfotografier av Rebecca West, Mary Gawthorpe och Dora Marsden.
Rebecca West, Mary Gawthorpe och Dora Marsden skrev i The Freewoman.
Rubrik: The Freewoman

The Freewoman var en brittisk veckotidning som startades i november 1911 av suffragetterna Dora Marsden, Grace Jardine och Mary Gawthorpe.
Osynlig ruta
Tre omslag till The Freewoman  Det var inte en renodlad rösträttstidning, utan handlade om allt som rörde kvinnor. Den skrev om rösträttsrörelsen, men också om löneskillnader, hemarbete och moderskap. Men det var synen på sexualitet och moral som gjorde tidningen så provocerande för många. The Freewoman uppmanade kvinnor att inte gifta sig, förespråkade "fri kärlek" och försvarade homosexualitet.
Osynlig ruta
  Det sägs att ledaren för NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies, Millicent Garrett Fawcett, blev så provocerad och förbannad av det första numret att hon rev det i småbitar.
Osynlig ruta
The Freewoman drev att kampen för rösträtt bara var början på kampen för att kvinnor skulle bli politiskt, socialt och ekonomiskt oberoende. Den drev att män lika gärna kunde sköta hemarbetet – eftersom att driva ett hem inte skiljer sig från att driva en affär eller restaurang.
Osynlig ruta
  Flera kända rösträttskvinnor som stödde analysen och kritiken av äktenskapet skrev uppmärksammade artiklar i tidningen, exempelvis Ada Nield Chew och Rebecca West (som bara var 19 år då).
Osynlig ruta
  Men tidningen uttryckte också stark kritik mot rösträttsrörelsen. Dora Marsden började tvivla på om rösträtt alls var ett viktigt krav att driva för kvinnor. Mary Gawthorpe höll inte med. Eftersom Mary Gawthorpe vid den tiden var svårt sjuk, både av misshandeln som hon hade utsatts för vid demonstrationer och tvångsmatningen i fängelset, orkade hon inte fortsätta som redaktör. Tillsammans med deras allt mer olika syn på kvinnors rösträtt fick det till följd att Mary Gawthorpe redan efter ett halvår slutade på tidningen.
Osynlig ruta
  Sommaren 1912 publicerade The Morning Post ett brev som kallade The Freewoman en "omoralisk tidning". Under hösten vägrade en stor tidningsdistributör att sälja tidningen för att den var så radikal. Det slutade med att The Freewoman las ner i oktober 1912.
Osynlig ruta
  Trots att tidningen var så kortlivad ledde den till mycket diskussion inom rösträttsrörelsen och fick på det sättet stor betydelse. På flera orter startade Freewoman Discussion Circles utifrån artiklarna i tidningen.
Osynlig ruta

Dora Marsden försökte senare återuppväcka tidningen genom att i juni 1913 starta The New Freewoman. Men feminismen var borta, den var en mer individualistisk tidning inriktad på litterär modernism. 1914 gjordes den om till det litterära månadsmagasinet The Egoist: An Individualist Review, som gavs ut fram till 1919. Men 1914 lämnade även Dora Marsden och Grace Jardine tidningen.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-31

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu