Bakgrundspapper uppe

« Tidning för den franska delen av kvinnornas världskommitté mot krig och fascism

Uppslag av några inlagesidor av ett nummer av tidningen
Rubrik: Femmes dans l'action mondiale

Femmes dans l'action mondiale (ung. Kvinnor i global aktion) startades av den franska delen av världskvinnoorganisationen mot fascism – CMF, Comité Mondial des Femmes contre la Guerre et le Fascisme, 1934. Från 1937 var tidningens titel kortad till endast Femmes.
Osynlig ruta
  CMF gav ut liknande tidningar i flera länder, men den franska var troligen den största av dem.
Osynlig ruta
Porträttfoto av av leende kvinna i glasögon, under bilden står: Bernadette CattanéoTidningens ledare var signerade av CMF:s ordförande Gabrielle Duchêne, men det var generalsekreteraren Bernadette Cattanéo som skrev det mesta i tidningen.Omslag till fem nummer av Femmes genom åren. Det första/översta numret är ett enkelt skrivet blad, sedan blir de tjusigare layoutade med foton av kvinnor och barn på omslagen
Osynlig ruta
  Femmes dans l'action mondiale kom ut en gång i månaden och vände sig till alla kvinnor, oavsett klass eller politisk uppfattning. Målet var att samla så många kvinnor som möjligt för att bekämpa krig och fascism, och att över huvud taget kämpa för kvinnors rättigheter och frigörelse.
Osynlig ruta
  Artiklarna tog upp frågor om feminism och pacifism, men också levnadskostnader, mödraskap, och kvinnors rösträtt (som inte infördes i Frankrike förrän 1945). Den innehöll även sådant som modereportage, stickbeskrivningar, noveller och artiklar om kulturfrågor. Dessutom informerade den regelbundet om utvecklingen i andra länder i världen, inte minst de europeiska länder där fascism och nazism växte fram allt mer under 1930-talet.
Osynlig ruta
  Utmärkande för tidningen var att den gjorde egna undersökningar och redovisade både dem och andras, med konkreta siffror om kvinnor och arbete, levnadskostnader med mera.
Osynlig ruta
  1937 trycktes tidningen i en upplaga av 160 000 exemplar som distribuerades via CMF:s lokala grupper i landet.
Osynlig ruta
Bernadette Cattanéo var liksom flera av de ledande i CMF organiserad även som kommunist, och hon redovisade regelbundet arbetet med tidningen till Komintern, den internationella sammanslutningen för kommunistiska och socialistiska partier.
Osynlig ruta
  Men många andra kända feminister och liberala journalister skrev också i Femmes dans l'action mondiale, som var en stark opinionsbildare.
Osynlig ruta
  I och med att Tyskland inledde andra världskriget och ingick en icke-angreppspakt med Sovjetunionen 1939, var det många som i besvikelse lämnade både sina länders kommunistpartier och CMF. Bernadette Cattanéo hörde till dem. Därmed lades tidningen Femmes dans l'action mondiale ner.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Flera nummer av Femmes dans l'action mondiale 1934 - 1939 finns att läsa direkt på nätet hos Frankrikes nationalbibliotek Gallica.

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-14

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu