Bakgrundspapper uppe

«  Vad gjorde alla rösträttskämpar efter att rösträtt för kvinnor hade införts? Jo, de startade skolor och tidningar för kvinnor.

Vykort föreställande den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad

Rubrik: Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad

När kvinnor äntligen hade lyckats kämpa sig till rösträtt och därmed medborgarskap, så måste de också lära sig att använda sig av de rättigheterna. Så tänkte bland andra Elisabeth Tamm, ägaren till godset Fogelstad i Julita socken.
Osynlig ruta
   Tillsammans med några andra rösträttskvinnor startade hon den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad – det vill säga på Elisabeth Tamms gods. De insåg att för att kvinnor skulle få möjlighet att påverka krävdes det två saker: att de var många, och att de visste vad de gjorde.
Osynlig ruta
   Skolan drevs på Fogelsta 1925 - 1954 (fast den första "urkursen" höll de på försök redan 1922). För att alla kvinnor skulle kunna vara med höll de kursavgifterna låga. Det var helt enkelt Elisabeth Tamm som stod för de flesta av kostnaderna. Honorine Hermelin blev skolans rektor. Många av dåtidens kända feminister kom dit och höll föredrag.

Fogelstadgruppen
Bilden föreställer Fogelstadgruppen,
som också kallades för "Konstellationen":
Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner
och Kerstin Hesselgren (som sitter i korgstolen).

Osynlig ruta
   Kvinnliga Medborgarskolan hade dels kurser som varade hela terminer och dels 3-veckorskurser under sommarmånaderna. De tog upp politiska och sociala frågor, och ämnena var historia, medborgarskap, psykologi, litteratur och samhällskunskap. Här kan du läsa mer om deras tänkta samhälle Komtemåtta.
Osynlig ruta
   Skolan ägnade sig också åt sång, musik, konst och rytmik. Terminskurserna innehöll även "sömnad, vävnad, hemskötsel och hemmets bokföring". Dessutom fick deltagarna öva sig på att skriva och att tala inför publik. Kurserna skulle inte bara ge kunskap, utan också peppa deltagarna och ge dem självförtroende, inspiration och mod att våga kämpa för kvinnors rättigheter.

Osynlig ruta
Till höger: Rektor Honorine Hermelin
och den fasta läraren Ebba Holgersson.
Osynlig ruta

   Fogelstadgruppen var politiskt engagerad, men tillhörde inte något parti. Många menar att de otroligt nog lyckades överskrida både klassgränser och andra gränser på Fogelstad. Deltagarna var både industriarbetare, socialarbetare och rika.
Osynlig ruta
   Du som bryr sig om miljö och ekologisk odling ska veta att Fogelstadgruppen var föregångare också när det gäller ekologisk odling, för sådan tillämpades på godset redan då – långt innan många förstått hur viktigt det är med miljöpolitik. Elin Wägner och Elisabeth Tamm skrev sedan om det i boken Fred med jorden (1940).
Osynlig ruta
   Förutom medborgarskolan var feministerna i gruppen bakom Kvinnliga medborgarskolan även engagerade i Frisinnade Kvinnor, och de gav ut veckotidningen Tidevarvet.
Osynlig ruta
   Diverse foton från Fogelstad kan du se HÄR.
Osynlig ruta

Avdelare i form av färgat streck

Osynlig ruta
Läs mer:
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Tillbakablick över åren 1925 - 1934, Kvinnliga Medborgarskolan vid
    Fogelstad.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Kulturföreningen Fogelstads sidor på nätet.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Fler lästips om Fogelstad.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Hjördis Levin: Kvinnorna på barrikaden sexualpolitik och sociala frågor
1923-36
. Carlsson 1997.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

 Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu       

Rockmärke med en bild av Fogelstad-kvinnorna och texten: Support your local girl gang