Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Gammalt vykort föreställande den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad, och framför den ett rockmärke med kvinnorna i Konstellationen och texten "Support your local girl gang"

Rubrik: Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad

Vad gjorde alla rösträttskämpar efter att rösträtt för kvinnor hade införts? Jo, de startade skolor och tidningar för kvinnor!
Osynlig ruta
När kvinnor äntligen hade lyckats kämpa sig till rösträtt och därmed medborgarskap, så måste de också lära sig att använda sig av de rättigheterna. Så tänkte bland andra Elisabeth Tamm, ägaren till godset Fogelstad i Julita socken.
Osynlig ruta
  Tillsammans med några andra rösträttskvinnor startade hon den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad på Elisabeth Tamms gods. De insåg att för att kvinnor skulle få möjlighet att påverka krävdes det två saker: att de var många, och att de visste vad de gjorde.
Osynlig ruta
  Skolan drevs på Fogelsta 1925 - 1954 (fast den första "urkursen" höll de på försök redan 1922). För att alla kvinnor skulle kunna vara med höll de kursavgifterna låga. Det var helt enkelt Elisabeth Tamm som stod för de flesta av kostnaderna. Honorine Hermelin blev skolans rektor. Många av dåtidens kända feminister kom dit och höll föredrag.

Kvinnliga Medborgarskolan hade dels kurser som varade hela terminer och dels 3-veckorskurser under månaderna på somrarna. De tog upp politiska och sociala frågor, och ämnen som historia, medborgarskap, psykologi, litteratur och samhällskunskap. Klicka på ordet för att läsa mer om deras tänkta samhälle Komtemåtta.
Osynlig ruta
  Skolan ägnade sig också åt sång, musik, konst och rytmik. Terminskurserna innehöll även "sömnad, vävnad, hemskötsel och hemmets bokföring". Dessutom fick deltagarna öva sig på att skriva och att tala inför publik. Kurserna skulle inte bara ge kunskap, utan också peppa deltagarna och ge dem självförtroende, inspiration och mod att våga kämpa för kvinnors rättigheter.

Osynlig ruta
Till höger: rektor Honorine Hermelin
och den fasta läraren Ebba Holgersson.
Osynlig ruta

   Fogelstadgruppen var politiskt engagerad, men tillhörde inte något parti. Många menar att de otroligt nog lyckades överskrida både klassgränser och andra gränser på Fogelstad. Deltagarna var både industriarbetare, socialarbetare och rika.
Osynlig ruta
  Du som bryr sig om miljö och ekologisk odling ska veta att Fogelstadgruppen var föregångare också när det gäller ekologisk odling, för sådan tillämpades på godset redan då – långt innan många förstått hur viktigt det är med miljöpolitik. Elin Wägner och Elisabeth Tamm skrev sedan om det i boken Fred med jorden 1940.
Osynlig ruta
  Förutom medborgarskolan var feministerna i gruppen bakom Kvinnliga medborgarskolan även engagerade i Frisinnade Kvinnor, och de gav ut veckotidningen Tidevarvet.
Osynlig ruta
  Diverse foton från Fogelstad kan du se HÄR.
Osynlig ruta

Avdelare i form av färgat streck

Rubrik: "Läs mer:"
Gul blinkande stjärna Tillbakablick över åren 1925 - 1934, Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Kulturföreningen Fogelstads sidor på nätet.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Fler lästips om Fogelstad.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Hjördis Levin: Kvinnorna på barrikaden sexualpolitik och sociala frågor
1923-36
. Carlsson 1997.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-17

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu