Osynlig ruta

Bild från www.reklamsabotage.org: 
TÄNK PÅ AVSTÅNDET 
mellan dig och dina folkvalda
www.reklamsabotage.org

Osynlig ruta

Kommunen stoppade Kvinnohuset
Osynlig ruta
Kvinnohuset på Blekingegatan i Stockholm tvingades i januari 2005 att stänga. Kommunen ville inte längre stödja verksamheten. Ett antal feministgrupper och enskilda tjejer & kvinnor skrev under ett öppet brev till Stockholms kommun.
Läs det här nedanför!

Två stockholmspolitiker svarade: Karin Rågsjö (v) och Monika Lindh (s). De brydde sig inte om att skicka svaret till oss, eller ens meddela oss att de svarat, men svaret finns publicerat här: http://www.yelah.net/yelah/20050310/debatt050311

När vi fick veta att de svarat, skrev vi förstås ett svar till dem.
Klicka här så kommer du till det!

Glimrande röd kula

Osynlig ruta

Osynlig ruta

Öppet brev
till Stockholms Kommun

För en månad sedan stängde Kvinnohuset på Blekingegatan i Stockholm – som en följd av att ni politiker i Stockholms kommun beslutat att inte längre stödja verksamheten. Vi kan inte beskriva den sorg, vrede och upprördhet vi känner inför ert beslut. Och vi tror inte att ni förstår vad ni gör.

Stängningen av Kvinnohuset betyder inte bara att alla vi feministiska grupper och enskilda tjejer och kvinnor i och runt Stockholm förlorat en gemensam plats att träffas, utbyta erfarenheter och arbeta politiskt mot kvinnoförtrycket.
För oss äldre feminister betyder det också att årtiondens dokumentationer av feministiskt arbete i Stockholm fragmenteras, sprids och försvinner. Att tvingas se Kvinnohuset nedmonteras betyder att väldigt påtagligt se vår kvinnohistoria tystas. Förstår ni exempelvis vad det innebär att ett bibliotek som byggts upp av tusentals kvinnor under mer än 25 år nu sprids för vinden?

För oss unga feminister betyder stängningen av Kvinnohuset att vi förlorar en länk till vår kvinnohistoria, och en möjlig mötesplats med de äldre feminister som skapat den historien. Dessutom har alla nya feministgrupper som nu uppstår i Stockholm lika svårt att hitta lokaler. Trots allt ert prat om satsningar på unga tjejer försvårar ni genom ert beslut möjligheterna för oss unga feminister att kunna jobba politiskt.

Ni säger att villkor för ekonomiskt stöd från kommunen är att det finns jourverksamhet eller direkt hjälparbete på Kvinnohuset. Det visar att ni inte har en aning om vad Kvinnohuset är och varit. Under åren har tiotusentals tjejer och kvinnor i och runt Stockholm använt Kvinnohuset som ett sätt att få nya kontakter, stärkt självförtroende och ett socialt nätverk – det har på så sätt, förutom dess alla övriga funktioner, även fungerat som indirekt hjälp- och stödverksamhet för otaliga tjejer och kvinnor även under de perioder då det inte funnits någon formell jourverksamhet i huset.
Kvinnohuset har varit en samlingsplats för så många olika tjejer och kvinnor; unga och äldre, lesbiska, bi- och heterosexuella, infödda svenska och invandrade, organisationer, nätverk och grupper, självförsvarsträning, sångkörer, musik- och teatergrupper – Kvinnohuset har varit öppet för oss alla.

Ni politiker i Stockholms kommun kunde valt att bevara denna kvinnohistoria, och satsa på att alla vi feminister i och kring Stockholm skulle få ha en sådan gemensam samlingsplats. Istället valde ni att stänga Kvinnohuset. Stockholm – Sveriges huvudstad – ska inte längre ha ett enda kvinnohus.

Vi vägrar att acceptera ert beslut. Vi kräver att ni beslutar om ekonomiskt stöd till ett nytt kvinnohus.

Stockholm i februari 2005

Organisationer:
Osynlig ruta
Kvinnofronten/Stockholmregionen (feministisk riksorganisation)
Osynlig ruta
Artemis Systrar (feministiskt självförsvar)
Osynlig ruta
Konspirationen
Osynlig ruta
Queer Dykes
Osynlig ruta
Feministisk Front
Osynlig ruta
FemKul (feministisk kulturtidskrift)
Osynlig ruta
Kvinnopolitiskt Forum
Osynlig ruta
Nätverket Barrikada
Osynlig ruta
med alla deras medlemmar,
plus ett flertal enskilda kvinnor.

P.S. Förtydligande: Alla Kvinnors Hus i Stockholm misstas ibland för ett kvinnohus, men det är inget kvinnohus, utan en enskild kvinno- och tjejjour.

Osynlig ruta

Svar till stockholmspolitikerna Karin Rågsjö (v) och Monika Lindh (s) om Kvinnohus i Stockholm:

Vi vägrar leva på knä!

Vi har skrivit ett öppet brev där vi kräver att Stockholms kommun ger feministiska grupper och föreningar i Stockholm ett kvinnohus att vara i. Helt enkelt ett ställe där vi kan träffas och arbeta politiskt feministiskt. I brevet ifrågasatte vi kommunens krav på att all feministisk verksamhet måste handla om att hjälpa enskilda utsatta kvinnor. Vi förklarade att det nedlagda Kvinnohuset för tusentals tjejer och kvinnor genom åren fungerat som ett sätt att få nya kontakter, stärkt självförtroende och ett socialt nätverk. Men allt detta förebyggande och stärkande arbete räknas inte som ”socialt stödjande aktivitet” enligt er kommunpolitiker.

Ni svarar nu att ni bara ger pengar till ”direkt individstödjande” verksamhet. Hallå, goddag yxskaft, det var ju just definitionen av det som vi ifrågasatte!?

Ni rabblar upp vilka som kan få pengar från kommunen. Det är de som arbetar med direkt hjälparbete för enskilda kvinnor som utsatts för våldtäkt och misshandel, som är hemlösa och missbrukande. Det ni gör är med andra ord att ge ekonomiskt stöd till de tjejer och kvinnor som ideellt gör det arbete som kommunen har ansvar för att göra.

Det är ett val från er sida att bara ge pengar till hjälpverksamhet för dem som utsatts för de mest brutala uttrycken av mäns sexualiserade våld, det vill säga grova brott. Ni sparar miljoner kronor på den här formen av ”outsoursing”, eftersom alla ideellt arbetande feminister i sådan verksamhet inte får lön för sitt arbete; det arbete som borde höra till socialtjänsten, missbrukarvården etcetera.
Kvinnojourer, stödgrupper mot incest och andra gör ett oerhört viktigt arbete varenda dag. Men många kvinnojourer går på knäna, för att de får så lite ekonomiskt stöd att det knappt räcker till det mest grundläggande. Alltför sällan hinner de med att jobba mot själva grunden för förtrycket – de har fullt upp med att ta hand om konsekvenserna av det.

Det är förstås praktiskt för makthavarna i patriarkatet om alla radikala krafter går på knäna av hjälparbete. Några kanske trott att just era partier skulle tycka att kampen för kvinnors lika rättigheter PÅ ALLA OMRÅDEN var en demokratisk fråga, eftersom alla medborgare borde ha lika värde.

Men ni visar nu i ert svar att ni som s- respektive v-politiker stöder det gamla borgerliga välgörenhetstänkandet: att det är okej att den enskilda individen reser sig UR förtrycket, men inte att många går samman MOT det.

Det är ett direkt hån att påstå att den rödgröna majoriteten ”tar kvinnofrågorna på största allvar”, när ni väljer att ha riktlinjer med den definitionen av socialt arbete.

Vi kräver mer. Vi tar oss friheten att jobba MOT kvinnoförtrycket på alla upptänkliga sätt – och FÖR kvinnors rättigheter inom alla områden. Vi kräver helt enkelt inte bara kvinnors rätt att överleva – vi vägrar leva på knä!

Vi kräver alltså att ni ändrar era riktlinjer.
Vi kräver ett Kvinnohus i Stockholm.

Stockholm i mars 2005

Kvinnofronten/Stockholmsregionen
Osynlig ruta
Artemis Systrar (feministiskt självförsvar)
Osynlig ruta
Feministisk Front
Osynlig ruta
Kvinnopolitiskt Forum
Osynlig ruta
Nätverket Barrikada
Osynlig ruta
Queer Dykes
Osynlig ruta

P.S. Det är också typiskt att ni i ert svar ställer kvinnor mot kvinnor i konkurrensen om pengar. Som etablerade partier behöver ni i v respektive s själva inte oroa er – genom partistöd har ni garanterat tillgång till lokaler för att kunna utöva era medborgerliga rättigheter.
Osynlig ruta
   Och tvärtemot vad ni säger så växer samarbetet mellan feministiska grupper i Stockholm just nu. Exempelvis ordnade ett flertal organisationer en mycket lyckad gemensam feministaktivistdag i december, och flera gemensamma aktiviteter runt 8 mars. Om ni visste nåt om kvinnorörelsen skulle ni känna till det.

Osynlig ruta

Osynlig ruta

Pil åt vänster Tillbaka till AKTUELLT-sidan.

UPP Pil uppåt

www.kvinnofronten.nu