Bakgrundspapper uppe

« Tidning för NWSA, National Woman Suffrage Association

Collage med färglagd bild av Matilda joslyn Gage och tidningsomslag samt loggan i stort
Rubrik: National Citizen and Ballot Box

The National Citizen and Ballot Box var en månadstidning som startades av Matilda Joslyn Gage 1878. Hon köpte en två år gammal tidning som hette The Ballot Box av en rösträttsgrupp i Ohio, och byggde på titeln lite samt gjorde om den till sin. Hon var också redaktör för tidningen.
Osynlig ruta
  Tidningens uttalade syfte var att förespråka rösträtt för kvinnor och motsätta sig all form av klasslagstiftning. "Kvinnor av alla klasser, skick, rang eller namn kommer i denna tidning finna en vän."Guldfärgat rockmärke med texten: Votes for Women
Osynlig ruta
Även om den formellt inte var en tidning för NWSA, National Woman Suffrage Association, framstod The National Citizen & Ballot Box som det för många, eftersom den drev NWSA:s politiska linje. Det var i första hand en rösträttstidning, men den eftersträvade dessutom att kvinnor skulle bli Omslag till tidningen The National Citizen and Ballot Boxfullvärdiga medborgare på alla tänkbara sätt. Därför tog den också upp andra politiska, ekonomiska och sociala frågor som rörde kvinnor.
Osynlig ruta
  Det kunde gälla gifta kvinnors rätt att behålla sitt namn, som beskrevs som viktigt för att inte förlora sin personliga identitet, kvinnors rätt till utbildning, rätt att utöva yrken, rätt till lika lön för lika arbete, kvinnors arvsrätt och rätt till vårdnad om sina barn. Dessutom tog den upp mäns sexualiserade våld, som exempelvis kvinnomisshandel och våldtäkt inom äktenskapet, sexuella övergrepp mot barn, dubbelmoralen i prostitution och människohandel.
Osynlig ruta
  Och eftersom Matilda Joslyn Gage var redaktör innehöll tidningen förstås även kritik av religionens roll i förtrycket av kvinnor. Samt berättelser om olika förmödrar och kvinnohistoria.
Osynlig ruta
I varje nummer stod tidningens motto: Pennan är mäktigare än svärdet.
Osynlig ruta
  Tidningen gavs ut till oktober 1881. Vi har inte hittat några uppgifter om varför den las ner då.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-07-04

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu